Pääpyöräreitit keskustassa

…ja selkeästi jalankulusta erotettuja ja niillä vastakkaisiin suuntiin kulkeva liikenne on aina erotettu keskiviivalla, aivan kuin autoliikennekin kaduilla. Yhdistettyjä jalankulku ja pyöräilyväyliä ei tule väylätyyppinä keskusta-alueilla käyttää lainkaan. (Vaismaa 2011)…

Turvallisempi risteys lapsille ja pyöräilijöille?

…yhteys turvallisuuteen, Luukkonen ja Vaismaa, Liikenneturva 2013, s.18. Espoossa pitää panostaa suunnittelijoiden koulutukseen, jotta risteykset muistetaan tehdä säännönmukaisesti laatureittien mukaisesti. Kööpenhaminassa pienten sivukatujen liittymät oli säännönmukaisesti, mikä viestii selvästi väistämisvelvollisuudesta:…

Liikennemuodot järjestykseen

…lastenkin turvalliset kulkea. Kulkiessaan itse koulumatkansa oppilaat saavat samalla osan heille tärkeästä päivittäisestä liikunnasta. Kuva: Kalle Vaismaa Kaupunki, jossa jalankulun ja pyöräliikenteen toimintaedellytykset ovat kunnossa ja jossa joukkoliikenneyhteydet ovat sujuvat,…

Miten talvipyöräilyä lisättäisiin?

…Ristimäki (toim.): Autoriippuvainen yhdyskunta ja sen vaihtoehdot Pekka Tahkola: Pyöräliikenteen kasvattamisen keinot ja esteet Oulun seudulla Vaismaa, Mäntynen, Metsäpuro, Luukkonen, Rantala ja Karhula: Parhaat eurooppalaiset käytännöt kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä…

Kaavakoulun ohjelma

…-sähköpostilista ja http://jkl.kaupunkifillari.fi/ -blogi. [1] Helsinki (2012). Pyöräliikeneen suunnitteluohje, osa 1 http://www.hel.fi/hki/ksv/fi/Liikennesuunnittelu/Pyoraily/Suunnitteluperiaatteet [2] Vaismaa & Al. (2011). Parhaat eurooppalaiset käytännöt pyöräilyn ja kävelyn edistämisessä (p. 269). Tampereen teknillinen yliopisto. http://www.tut.fi/verne/parhaat-eurooppalaiset-kaytannot-pyorailyn-ja-kavelyn-edistamisessa/…