Helsinki

Turvallisempi risteys lapsille ja pyöräilijöille?

sunnuntai, 11. syyskuuta 2016

Korotettu pyörätienjatke
Hyvä esimerkki korotetun pyörätienjatkeen selkeydestä Helsingissä Eliel Saarisentien ja Maria Jotunintien risteyksessä.

Risteyksiä voi rakentaa turvallisemmiksi kävelijöille ja pyöräilijöille. Kuvan korotettu pyörätienjatke vähensi tutkimuksessa 42 % lasten risteys-onnettomuuksia. (Lasten liikenneturvallisuus Helsingissä. 2011, s.45). Kirjoitin tästä Hesariin 14.8.  Tavoitteena tulee olla yhdenmukaiset, turvalliset risteykset koko pääkaupunkiseudulla.

Pari kuvaa Tampereen teknillisen yliopiston liikenteentutkimuskeskus Vernen julkaisemasta Kävelyn ja pyöräilyn parhaat eurooppalaiset käytännöt -kirjasta kertoo kaiken:

valinta_892 valinta_891

 

Helsingissä alkaa jo näyttää hyvältä esimerkiksi Eliel Saarisentiellä. Espoossakin seutu- ja laatureiteillä sivutien liittymien tulee olla korotettuja pyörätienjatkeita maalattuna erottuvalla värillä. (Espoon pyöräilyn edistämisohjelman s. 50).

Espoo pyöräilyn laatukäytävä ote

Se on oikeastaan ainoa edistämisohjelman merkittävä parannus nykytilaan verrattuna, joka vaikuttaisi pyöräväylien turvallisuuteen ja sujuvuuteen. Tämä on pieni asia, joka usein unohtuu suunnittelussa. Onneksi Tapiolassa asia saatiin korjattua. Lähtökohtaisesti suunnittelijoiden pitäisi tehdä näiden ohjeiden mukaan:

Espoon pyöräilyn edistämisohjelma s.50
Espoon pyöräilyn edistämisohjelma s.50. HSL:n  Helsingin seudun pääpyöräilyverkko ja laatukäytävät -julkaisussa seutureittien ylityksissä on linjattu vain korotus ilman väriä, joten Espoossa on vahingossa menty pikkuisen korottamaan laatutasoa.

Pohjana on  HSL Helsingin seudun pääpyöräilyverkko ja laatukäytävät -julkaisu, jossa linjataan:

”Liittymien sujuvuuteen ja turvallisuuteen tulee panostaa toteuttamalla pyörätien jatka samaan tasoon pyörätien kanssa. (Helsingin seudun pääpyöräilyverkko ja laatukäytävät, s. 38)”

Perustelu miksi näin tehdään löytyy esimerkiksi tuoreesta  Liikenneviraston Jalankulku- ja pyöräväylien suunnitteluohjeesta, joka on tehty kunnille ohjeistamaan kävelyn ja pyöräilyn suunnittelua.

“Pyöräilyn pääreittien, tonttikatujen ja vastaavien sekä yleensä myös paikalliskokoojakatujen risteämisissä merkitään muu liikenne pyörätiehen nähden väistämisvelvolliseksi sekä risteyksissä että linjaosuuksilla. … Järjestely rauhoittaa liikennettä sivutiellä, selventää väistämissääntöjä ja painottaa niiden noudattamista parantaen siten eri käyttäjäryhmien turvallisuutta ja mukavuutta.” (s. 105)

Näin ehkäistäneen useammin tyypillisin onnettomuustilanne: oikealle kääntyvä autoilija tarkkailee vasemmalta tulevia autoja ja unohtaa oikealta tulevan pyörän:

oikealle kääntyvä autoilija tarkkailee vasemmalta tulevia autoja ja unohtaa oikealta tulevan pyörän
(Lähde: Liikenneturva/kaupunkifillari.fi, Pasanen & Räsänen 1999, Pyöräilyn riskit Helsingissä)

Laadukas pyöräväylä yhdessä laadukkaiden liittymien ja risteysten kanssa parantaa kokonaisturvallisuutta ja pyöräilyn houkuttelevuutta.

“Infrastruktuurin turvallisuutta parantavat ominaisuudet nousevat parhaimmin esiin vasta, kun koko infrastruktuuri on saatu laadukkaalle tasolle.

Pyöräilyn lisääntymisen yhteys turvallisuuteen, Luukkonen ja Vaismaa, Liikenneturva 2013, s.18.

Espoossa pitää panostaa suunnittelijoiden koulutukseen, jotta risteykset muistetaan tehdä säännönmukaisesti laatureittien mukaisesti. Kööpenhaminassa pienten sivukatujen liittymät oli säännönmukaisesti, mikä viestii selvästi väistämisvelvollisuudesta:valinta_999092

One thought on “Turvallisempi risteys lapsille ja pyöräilijöille?

Kommentoi