Jyväskylä

Hylätyt pyörät taloyhtiöissä – ohjeistus

torstai, 24. marraskuuta 2011

Tietoja ohjeistuksesta:

Lisäneuvoja ohjeistuksen käyttöön saa paikkakunnan pyöräilyjärjestöiltä pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa, sekä Suomen pyöräilyunionilta.

Palautetta ja kehitysehdotuksia voi antaa blogikommentteina tai sähköpostitse pj[a]jyps.fi. Ohjeistusta kehitetään saadun palautteen perusteella.

Ohjeistuksen viimeisin versio löytyy aina tämän linkin Google -dokumentista, jossa sitä voi myös kommentoida. Tällä sivulla julkaistu versio on päivitetty tammikuussa 2014.

Printattava versio (2 sivua) on ladattavissa PDF-muodossa, printtiversio on päivitetty tammikuussa 2014.


Pyörien merkitseminen siivouksen aikana
Lausannen juna-asemalla pyöriä merkitään säännöllisesti värikkäällä lapulla, mikäli omistaja ei siirrä pyörää tai ota lappua pois määräpäivään mennessä siirretään pyörät väliaikaisvarastoon ja sen jälkeen myydään. Katso ohjeistuksen kohta 3# (Kuva: Mcas_sf Flickr)

Hylätyt polkupyörät täyttävät taloyhtiöiden varastot sekä pihojen ja kaupungin pyörätelineet (Ks. Jyväskylän kaupungin toimintatapa pyörätelineisiin hylättyjen pyörien käsittelystä). Ongelma on monille tuttu, etenkin taloyhtiöissä, missä asukkaiden vaihtuvuus on suuri. Pois muuttavat asukkaat jättävät jälkeensä usein huonokuntoisia pyöriä ja jos mitään ei tehdä saattaa isomman taloyhtiön pyöräpopulaatio helposti kasvaa kymmenillä käyttämättömillä polkupyörillä vuodessa.

Hylättyjen pyörien perään harvoin kukaan kyselee, mutta ongelmaksi tulee se, miten erottaa toisistaa hylätyt ja ei-hylätyt pyörät. Miten pitäisi toimia, ettei vahingossa hankkiuduta eroon sellaisista pyöristä, joilla on pyörästään kiinnostunut omistaja?

Vaikka ohjeistuksessa onkin yhteensä 10 eri kohtaa, niin käytännön työmäärä ei ole kovin suuri. Kronologista aikaa tietysti kuluu jonkin verran, joten prosessi pitää muistaa käynnistää ajoissa, ettei esim. lumi tule yllätyksenä haittaamaan pyörien siirtoa. Kiinteistöklubin Riina Takala kirjoittaa: ”Minulle taloyhtiön hallituksen puheenjohtajana kuvaamisen, dokumentoinnin ja organisoinnin työmäärä oli noin 2-3 tuntia eli täysin hyväksyttävällä tasolla.”


Hylätyt pyörät taloyhtiöissä -ohjeistus

Tämä ohjeistus on laadittu, jotta taloyhtiön varastoon hylättyjen pyörien kanssa toimiminen olisi mahdollisimman helppoa, selkeää, oikeudenmukaista ja ongelmatonta. Ohjeistusta voi noudattaa kokonaisuutena tai soveltuvilta osin.

Seuraamalla keskeisiä kohtia (2# selkeä tiedotus, 3# pyörien merkitseminen, 4# riittävä reagointiaika asukkaille ja 7# maalaisjärkitarkastus) vältytään hävittämästä vahingossa sellaisia pyöriä, joilla on omistaja. Muilla kohdilla voidaan varmistaa taloyhtiön hallituksen juridinen asema mahdollisten epäselvien tilanteiden varalta.

1# Taloyhtiön hallitus päättää piha-alueen ja pyörävaraston siivoamisesta

Päätöksessä hyväksytään myös toimintatapa, jolla siivous suoritetaan. Esimerkiksi tämän ohjeistuksen voi liittää päätöspöytäkirjan liitteeksi. Aiheesta voidaan alustavasti kertoa jo vuosikokouksen yhteydessä, tarkkaa ajankohtaa ei silloin tarvitse ilmoittaa. Pyöräsiivous kannattaa toteuttaa säännöllisesti yhden tai kahden vuoden välein.

2# Tiedotetaan siivouksesta asukkaille

Tiedotteeseen laitetaan mahdollisimman selkeä toimintaohje ja yksiselitteinen määräpäivä. Toimintaohje kannattaa kirjoittaa myös ruotsiksi ja englanniksi ja mahdollisesti muillakin kielillä, mikäli on epäilystä, että taloyhtiössä asuu huonosti suomea taitavia asukkaita.

Jotta ilmoitus tavoittaa mahdollisimman suuren osan asukkaista, tulee siivoustiedotteita lähettää vähintään kaksi kappaletta. Suositeltavaa on myös kiinnittää siivousilmoitus taloyhtiön porraskäytävien ilmoitustauluille. Sähköpostitse tai tekstiviesteillä voidaan tehokkaasti tavoittaa esimerkiksi pidempään toisella paikkakunnalla olevat asukkaat.

3# Merkitään kaikki polkupyörät (ja muut tavarat)

Merkitään kaikki taloyhtiön tiloista ja pihalta löytyvät pyörät värikkäällä lapulla, jossa lukee i) merkinnän syy ja päivämäärä, ii) mihin mennessä merkintä tulee poistaa ja iii) yhteystiedot lisätietojen saamiseksi. Merkintä tehdään huoltoyhtiön, isännöitsijän tai hallituksen toimesta kerralla kaikkiin pyöriin ja pyydetään asukkaita poistamaan merkintä omista pyöristään. Sekaannusten välttämiseksi merkintä kannattaa tehdä niin, ettei sitä voi kiinnittää uudelleen esim. toiseen pyörään.

Verrattuna yleiseen tapaan, jossa asukkaita pyydetään merkitsemään oma pyöränsä, on tällä merkintätavalla kolme etua:

 • Merkintöjen poistamiseen voidaan antaa runsaasti aikaa. Perinteisessä merkintätavassa on se riski, että kerran tehty merkintälappu ehtii kadota, kun pyörää käytetään.

 • Merkintälapun poistaminen on helppo tehdä heti ensimmäisen kerran, kun pyörää käytetään.

 • Vältetään mahdollisuus, että taloyhtiössä siivouspäivänä vierailulla olevan siivouksesta tietämättömän polkupyöräilijän pyörä tulkittaisiin hylätyksi ja siirrettäisiin pois.

4# Odotetaan vähintään kuukausi

Kuukausi on yleensä sopiva reagointiaika. Mikäli merkintä on tehty lomakaudella tai siivouksen kanssa ei ole erityistä kiirettä, niin kannattaa aikaa merkintöjen poistoon antaa enemmänkin.

5# Pyörät, joissa on merkintä, siirretään välivarastoon

Vaikka osaan pyöristä jää merkintä (niille ei ole löytynyt omistajaa), hallituksella ei ole oikeutta heti hävittää näitä pyöriä. Tällaiset vailla aktiivista omistajaa olevat pyörät voidaan kuitenkin siirtää pyörävarastosta muuhun paremmin säilytyspaikaksi soveltuvaan tilaan. Kesällä välivarastointi voidaan tehdä pihalla, mutta välivarastoinnissa on varmistuttava, etteivät pyörät altistu varkauksille.

Vastaavalla tavalla kuin kohdassa #2 asukkaille voidaan viestiä, että vielä löytyy pyöriä vailla aktiivista omistajaa. Ilmoituksessa tulee olla selkeästi mainittuna, että missä pyörät ovat ja miten paljon on aikaa toimia. Ohje kannattaa jättää näkyville myös välivarastoon siirrettyjen pyörien luokse.

6# Odotetaan vähintään kaksi kuukautta

Pyöriä, joissa on merkinnät, tulee säilyttää muutaman kuukauden ajan.

7# Tehdään maalaisjärkitarkastus

Jos joukossa on vielä selvästi arvokkaita hyväkuntoisia pyöriä, niin siirretään ne merkintöineen pyörävarastoon. Jätetään näihin arvopyöriin merkintälappu paikoilleen, joten jos ne ovat vielä esimerkiksi seuraavan vuoden pyöräsiivouksen aikana paikallaan, niin tiedetään, että joku on todella hylännyt arvokkaan pyörän ja se voidaan toimittaa poliisille tai myydä silloin.

8# Valokuvataan ja luetteloidaan hävitettävät pyörät

Hallituksen on hyvä laatia luettelo ja ottaa valokuvat niistä pyöristä, joista se on hankkiutumassa eroon. [Kiinteistöklubi 27.8.2009]. Samassa yhteydessä kannattaa tarkistaa se, onko pyörissä poliisin tai vakuutusyhtiöiden tekemiä runkomerkintöjä (kaiverruksia tai vastaavia).

9# Toimitetaan hävitettävät pyörät poliisille

Taloyhtiöllä ei ole oikeutta määrätä omaisuudesta, jota se ei omista. Omaisuuden hävittäminen voi johtaa vahingonkorvausvelvollisuuteen. Selvästi käyttökelvottomat romupyörät voidaan hallituksen päätöksellä kuljetuttaa kaatopaikalle, mutta käyttökelpoiset ja korjattavissa olevat pyörät, joille ei ole muutaman kuukauden kuluessakaan tiedoksiannosta löytynyt omistajaa, tulee viedä poliisille. Näiden polkupyörien palauttaminen omistajilleen tai niiden alkuperäisten omistajien selvittäminen kuuluu poliisin tehtäviin. Joillain paikkakunnilla poliisi on kieltäytynyt ottamasta vastaan polkupyöriä taloyhtiöistä. Mikäli poliisi tekee näin, kannattaa kieltäytyminen pyytää kirjallisena. [Isännöintiliitto 12/2012.]

10# Myydään tai lahjoitetaan pyörät, mikäli poliisi ei ota niitä vastaan

Käyttökelpoiset tai korjattavissa olevat pyörät kannattaa myydä esimerkiksi verkkohuutokaupassa. Saadut varat voidaan käyttää taloyhtiön pyöräsäilytystilojen parantamiseen. Vaihtoehtoisesti voidaan pyytää, että paikallinen kierrätyskeskus tai pyörien jälleenmyyntiä harjoittava liike hakee pyörät. Pyörät voi lahjoittaa myös yleishyödylliseen tarkoitukseen.


Lähteet:
[1] Isännöintiliitto 12/2012 Ohjeistus polkupyörien säilyttämisestä
[2] Kiinteistöklubi 27.8.2009 Neuvoja unohtuneiden polkupyörien ”hävittämiseen”
[3] Aamulehti 26.6.2009 Miten saa hylätyn pyörän pois pihasta?
[4] Jylkkäri 20.11.2011 Löytöpalkkio omasta pyörästä (artikkeli ja kommentit)
[5] Iltasanomat 22.11.2011 Jylkkäri: Löytötavarafirma vei pyörät – ja peri omistajilta löytöpalkkiot (kommentit)
[6] Helsingin Sanomat 30.4.2006Tarpeettomat pyörät kiertoon pyöräkellarista
[7] Georgetown voice 23.6.2010 University tagging abandoned bicycles for removal
[8] Fillarifoorumin keskusteluketju Löytötavaratoimisto – taloyhtiö – polkupyörät

 

 


Kimmokkeena ohjeistuksen kokoamiseen toimi tapaus (Jyväskylän Ylioppilaslehti 20.11.2011), jossa taloyhtiö oli tehnyt sopimuksen löytötavaratoimiston kanssa piha-alueiden ja pyörävarastojen syyssiivouksesta. Tapauksessa kymmenkunta asukkaiden käytössä olevaa pyörää päätyi löytötavaratoimiston haltuun ja asukkaat joutuivat maksamaan omista pyöristään löytötavaratoimistolle säilytysmaksun. Pienillä muutoksilla menettelytapoihin olisi taloyhtiössä vältytty turhalta sotkulta.

Edit 25.11.2012: Jyväskylässä on saatu päätökseen poliisitutkinta [1], jossa selvitettiin yksityisen löytötavaratoimiston ja taloyhtiön toiminnan laillisuutta tapauksessa [2], jossa löytötavaratoimisto taloyhtiön toimeksiannosta otti haltuunsa hylätyiksi tulkittuja asukkaiden polkupyöriä ja peri niistä löytöpalkkion.

Tutkinnanjohtan päätöskirjelman [3] mukaisesti tapauksessa ei todettu tapahtuneen rikosta, koska teosta puuttui tahallisuus, kyseessä oli tahaton lain väärintulkinta:

Asian tutkinnanjohtajana kuitenkin katson, ettei Keski-Suomen Löytötavaratoimisto ole syyllistynyt toiminnassaan tahalliseen rikokseen, vaan soveltanut väärin alaa koskevaa lainsäädäntöä. Teolta puuttuu rikosoikeudellisessa mielessä tahallisuus, jota teon rangaistavuus edellyttäisi. Poliisi on ottanut päätöstä tehdessään huomioon myös sen, että toimiala (yksityiset löytötavaratoimistot) sekä toiminnan yleistyminen ja alaa koskevat lainsäädännön muutokset ovat verrattain uusia.

Jatkossa tietämättömyyteen ei kuitenkaan voi vedota ja poliisi suosittelee, etteivät yksityiset löytötavaratoimistot ottaisi haltuunsa polkupyöriä asunto-osakeyhtiöiden tiloista.

Tämän päätöksen lähettämisen jälkeen katson asianosaisten tulleen tietoisiksi löytötavaralain sisällöstä ja erityisesti laitoslöytöjä koskevista säännöksistä.
Suosittelen, etteivät Keski-Suomen Löytötavaratoimisto tai muut yksityiset löytötavaratoimistot jatkossa ota haltuunsa polkupyöriä asunto-osakeyhtiöiden varastotiloista tai piha-alueilta.

Koska asunto-osakeyhtiöiden varastotiloista tai piha-alueilta löytötavaratoimistoille päätyneet polkupyörät eivät ole laitoslöytöjä (tai ylipäänsä löytötavaroita, vaan joko hylättyä omaisuutta tai aktiivisesti käytössä olevaa omaisuutta), näiden polkupyörien säilyttäminen, palauttaminen omistajilleen tai niiden alkuperäisten omistajien selvittäminen kuuluu poliisin tehtäviin.

 1. Poliisi otti kantaa ”löytöpyöriin” Jyväskylässä (Jylkkäri 22.11.2012)
 2. Löytöpalkkio omasta pyörästä (Jylkkäri 20.11.2011)
 3. Tutkinnanjohtajan päätös asiassa / epäilty hallinnan loukkaus (Keski-Suomen Poliisilaitos 15.11.2012)
 4. Aluehallintoviraston päätös 19.12.2013

Ylläolevaa ohjeistusta on päivitetty vastaamaan poliisin suosituksia.

Antti Poikola

Aktiivinen pyöräilyn edistäjä. Entinen Jyväskyläläinen ja nykyisin taas Helsinkiläinen paluumuuttaja.

Lisää tältä kirjoittajalta / Kotisivu

10 thoughts on “Hylätyt pyörät taloyhtiöissä – ohjeistus

 1. 1# Ei ole haittaa vaikka aikeesta kerrottaisiin jo vuosikokouksessa, tarkkaa ajankohtaahan ei sillon tarvitse ilmoittaa mutta ennakkovaroituksena voisi ilmoittaa.
  5,5# Laitetaan ilmoitus taululle, postiluukkuun, sähköpostiin että vielä löytyy pyöriä joissa on merkinnät tallella. Ilmoituksessa tulisi olla selkeästi että missä pyörät ovat ja miten paljon on aikaa toimia. Lapunhan voi tehdä samaan aikaan ensimmäisen lapun kanssa ja lähettää vasta siivouksen yhteydessä (eli ylimääräinen ilmoitus joka ei tuota lisävaivaa).

  Muuten hyvää tekstiä. Vielä kun teksti saataisiin levitettyä taloyhtiöitten tiedoksi johonkin ohjemappiin tai vastaavaan.

 2. Myös tekstiviesti ilmoituskanavana voisi olla toimiva.

  Arvokkaan näköisien pyörien ulosviemistä välttäisin, jotta eivät lähde varkaiden matkaan.

  Ohjeistuksesta voisi tehdä valmiin pohjan, johon merkitsemällä taloyhtiön tiedot se käy kuhunkin paikkaan, eikä kaikkien tarvitse tehdä koko hommaa alusta.

 3. Benjamin: Hyviä lisäyksiä, mietin itsekin tuota kakkosilmoituksen lähettämistä, mutta jätin sen pois, kun ajattelin, että homma paisuu liian suureksi ja alkaa näyttää työläältä, mitä se ei ehkä todellisuudessa kuitenkaan ole. Ohjeistukseen voisi ehkä laittaa kahden tasoisia juttuja ”pakko tehdä” ja ”suositeltavia lisäyksiä”.

  Sambo: Minulla on ollutkin ajatus, että kunhan tässä kerään kommentteja ja paras tietämys ohjeistuksesta kiteytyy, niin tekisin valmiit ohjeistustekstit, jotka voi kopioida suoraan ja pohjat tiedotelapuista.

  Jos jollain lukijalla on akuutisti meneillään vastaava prosessi omassa taloyhtiössään, niin laittakaahan tiedotepohjat ja muut jakoon.

 4. Pyörään kiinnitettävän merkinnän olisi hyvä olla sellainen, että sitä ei voi irroittaa ja kiinnittää uudestaan. Eli esim. paperia tms, joka repäistään pois ja siitä huomaa jos sen on kiinnittänyt takaisin pyörään.

  Me teimme viime vuonna niin, että merkitsimme pyörät värikkäällä muovisella merkintänauhalla (vähän niinkuin poliisin eristysnauha, mutta käytimme remonttiliikkeestä saatavaa puna-valkoista muovinauhaa, ei kuitenkaan teippiä). Nauha solmittiin renkaan ja rungon väliin niin, että pyörällä ei voisi ajaa ilman että merkinnän huomaa. No, myöhemmin kävi ilmi, että joku/jotkut valopäät olivat irroittaneet joistain pyöristä nauhan ja solmineet sen sellaisiin pyöriin, joista omistaja oli jo merkin poistanut. Näin merkki siis jäi paikoilleen myös niihin pyöriin, joilla kyllä oli omistaja. Toisaalta romupyöristä merkki saatettiin poistaa, vaikka romulla ei olisi ollutkaan oikeasti omistajaa. Osa pyöristä poistettiin sitten varastosta aiheettomasti, mutta pystyimme siirtämään ne talon omaan välivarastoon vuodeksi, ja omistajat sitten pyytelivät pyöriään takaisin. Loput kävi noutamassa Kierrätyskeskuksen auto.

  Loppu hyvin, kaikki hyvin, mutta en ryhtyisi moiseen ihan heti uudestaan.

  Timo

 5. Joensuun Ellin tapa hoitaa pyöräongelma (joka on oikeasti ongelma) on loistava: ilmoitus jätetään kesälomakaudella, esimerkiksi kesäkuussa, ja pyörien pitää olla siivottu esim.

  Yli 90 % opiskelijoista viettää kesäkauden (ainakin kesä-heinäkuu, usein toukokuulta elokuulle asti!) toisissa kaupungeissa, joten homma on järjetöntä ja tuntuu siltä, että näin pyritään myymään muiden fillareita voitolla.

  Homma lienee teknisesti laillinen, mutta käytännössä…

 6. Könttänä huutonettiin on kyllä todella hullu idea. Normaalit ihmiset eivät hanki montaa pyörää, joten ostajina toimivat jobbarit. Moniko pyöräliike tai muu vastaava seuraa huutonetiä? Eli monen tonnin pyörät menevät kätevästi satasella…

 7. Päivitys Helsingin käytäntöön asiassa:
  Taloyhtiön hallituksen puheenjohtajan ominaisuudessa otin yhteyttä Helsingin poliisin päivystysnumeroon, kerroin tarpeestani toimittaa heille löytöpyöriä ja vastailin muutamaan kysymykseen tiedotuksesta ja pyörien määrästä. Ensimmäinen ilmoitus koko asiasta on tehty ehkä 1.5v sitten ja silloin merkittiin pyörät näkyvästi ohjaustankoon keltaisella lipukkeella.
  Poliisilta pyysivät yhteystietoja minulta tai huoltoyhtiöltä, joka päästää heidän kerääjänsä varastoon noutamaan pyörät.
  Seuraavaksi meillä vuorossa välivarastoon siirto ja dokumentointi, jonka jälkeen odotellaan vain noutajaa. Tässä vaiheessa urakka tuntuu melko helpolta täällä päin.

  Kiitos hyvästä blogauksesta, täältä on hyvä hakea vauhtia käytäntöihin – joskin välivarastoinnin toteutus voi olla monessa yhtiössä vaikeaa.

Kommentoi