Julkaistut kirjoitukset

  1. Lainsäädäntö ja kansainväliset sopimukset
  2. Pyörätien käyttövelvoite

Liikenne- ja viestintäministeriö on aloittanut tänä vuonna tieliikennelain kokonaisuudistushankkeen, jonka aikana arvioidaan tieliikennelain ja siihen liittyvien lakien ja asetusten sisältö ja annetaan esitykset uusista säädöksistä. Hankkeen arvioidaan kestävän pari vuotta. Tarkoitus on, että tieliikennelakia koskevat hallituksen esitykset olisivat valmiit eduskunnan käsiteltäviksi vuoden 2015 loppuun mennessä.

12.10.2013 Helsingissä oli tapaaminen, jossa työryhmissä aloitettiin käymään läpi tieliikennelainsäädännön muutostarpeita pyöräilyn näkökulmasta (ks. tapaamisen muistio).

Lainsäädännön muutostarpeita on alustavasti noin 20-30 eri aiheeseen aina pyöräteiden käyttövelvoitteista lastipyörien kuormausrajoituksiin. Luonnollisesti monet aiheista liittyvät toisiinsa.

Tavoitteena on ensin kerätä kattavasti taustatiedot, perustelut, muiden maiden esimerkit, kuvamateriaalia yms. kaikista näistä aihekohdista. Työmäärä on huomattava ja kun pyöräily-yhteisö toimii pääasiassa vapaaehtoispohjalta on tarpeen hajauttaa tekemistä ja toisaalta saada joukkovoima käyttöön. 12.10. kokoontumisessa päätettiin kirjoittaa kustakin aiheesta yksi blogiartikkeli tänne Kaupunkifillariin (muitakin julkaisukanavia pohdittiin, mutta todettiin, että on hyvä, jos asiat ja keskustelu keskittyvät yhteen paikkaa).

Alustavasti kaikkia eri aiheita on käsitelty jaetussa Google -dokumentissa: http://bit.ly/SPU_lainsaadanto, joka jatkossakin säilyy sisällysluettelona, mutta blogipostauksia aletaan hahmottelemaan ensin erilliin dokumentteihin, jotka ovat jaetussa Google drive -kansiossa (tunnuksia kansioon saa lähettämällä pyynnön antti.poikola_AT_gmail.com)

Alla olevassa listassa blogipostausten otsikot työnimiä, vastuulistaa voi päivittää muistiossa riviltä 77 alkaen.

Jogi: päävastuu blogipostaukset

Anna: päävastuu blogipostaus

  • 25. Vuoden 1997 väistämissääntömuutoksen tarkistaminen

Maiju: päävastuu blogipostaus

  • 19. Kypärän käyttöpykälän poistaminen

Matti: päävastuu blogipostaus

  • 12. Pyöräteiden käyttövelvoitteen lieventäminen

Anna pyytää JYPSläisiä ottamaan päävastuun blogipostauksesta

  • 14. Sallitaan kahden pyöräilijän pyöräily rinnakkain

Antti Hirvonen pyytää TAPOlaisia ottamaan päävastuun blogipostauksista

  • 6. Mahdollisuus lisäkilvellä sallia pyöräily yksisuuntaisella kadulla vastavirtaan
  • 8. Pyöräkatu

Olli P: päävastuu blogipostaus Wienin sopimus
Pekka Tahkola pyytää Oululaisia valitsemaan muutaman aiheen

Kari: päävastuu blogipostaus

  • 10. Polkupyöräopastinmallin muutos

Testi lakitekstin näyttämiseen blogissa

TLL 8 § Tien eri osien käyttö

Ajoneuvoja on kuljetettava ajoradalla. Jos tien oikealla puolella on piennar, jolla ajo käy haitatta päinsä, polkupyörää ja muuta moottoritonta ajoneuvoa sekä mopoa on kuitenkin kuljetettava pientareella.

Alle 12-vuotias lapsi saa kuljettaa polkupyörää jalkakäytävällä. Hän ei saa aiheuttaa kohtuutonta häiriötä jalankululle.

Kun erityiset syyt siihen pakottavat, ajoneuvoa saa tilapäisesti kuljettaa muullakin kuin sille tarkoitetulla tien osalla, jollei siitä aiheudu vaaraa eikä huomattavaa haittaa.

3 thoughts on “Tieliikennelainsäädännön muutostyö

Kommentoi