Helsinki

Tapaus Capellan puistotie osa 2: Lautakunnan pöytäkirjat

tiistai, 10. joulukuuta 2013

Tämä postaus on jatkoa kirjoitukseen Tapaus Capellan puistotie.

Capellan puistotie Kulosaaren sillalta etelään. Vasemmalla puolella näkyy punaisella asfaltilla päällystetty kaksisuuntainen pyörätie.
Capellan puistotie Kulosaaren sillalta etelään. Vasemmalla puolella näkyy punaisella asfaltilla päällystetty kaksisuuntainen pyörätie. Tällä kohtaa pitäisi katusuunnitelman mukaan olla yksisuuntaiset pyörätiet molemmin puolin katua.

Maanantaina 9.12.2013 saimme rakennusvirastosta (HKR) Capellan puistotietä koskevat yleisten töiden lautakunnan (ytlk) esityslistat ja pöytäkirjat sekä osan liitteistä. Niistä selviää, että muutosta yksisuuntaisista pyöräteistä kaksisuuntaiseen ei ole hyväksytetty lautakunnassa. Selitystä tähän emme ole kirjoituksen julkaisuhetkellä vielä saaneet.

HKR:stä kerrottiin, että Kalasataman keskuksen ympärillä olevat kadut, Hermannin rantatie, Työpajankatu, Capellan puistotien pohjoisosa ja Leonkatu Arielinkadusta länteen suunnitellaan uudestaan SRV:n toimesta. Leonkadun mutkittelevat pyörätiet siis toivon mukaan tehdään uusiksi.

Capellan puistotie välillä Leonkatu – Työpajankatu

Capellan puistotie välillä Leonkatu – Työpajankatu (katusuunnitelma 29441/1) esiteltiin yleisten töiden lautakunnassa 5.3.2009.

Tästä katuosuudesta oli lähetetty yksi muistutus. Siinä toivottiin mm. pyöräteiden leventämistä erotuskaistaa kaventamalla sekä pyöräteiden jyrkkien käännösten loiventamista. Pyörätieratkaisuksi ehdotettiin ensisijaisesti pyöräkaistoja ja toissijaisesti jalkakäytävästä korkeuserotettuja pyöräteitä. Muistutuksessa käytiin ansiokkaan perusteellisesti läpi jalankulun kanssa samassa tasossa kulkevien pyöräteiden haittoja ja uusien ehdotettujen suunnitteluperiaatteiden etuja.

Rakennusvirasto vastasi muistutukseen kaupunkisuunnitteluviraston (KSV) ”liikennesuunnitteluosaston asiantuntijoihin” vedoten seuraavasti (korostus lisätty):

Capellan puistotien pyörätiet eivät tule olemaan erityisen vilkkaita, jolloin yksisuuntaisena 1,5 metriä on riittävä. Jos pyörätiellä tulee ohitustarvetta, voidaan ohittamiseen käyttää erotuskaistaa ja jalkakäytävää, koska ne ovat samassa tasossa. Pyöräteiden tasoero niin jalankulusta kuin autoista on sinänsä tehokas erottelutapa, mutta kunnossapitosyistä sitä ei Helsingissä ole juurikaan käytetty. […]

Keitä nämä KSV:n ”liikennesuunnitteluosaston asiantuntijat” sitten olivatkaan, he eivät tainneet paljon jalankulkijoiden turvallisuudesta välittää.

Päätösehdotuksen mukaisessa alkuperäisessä suunnitelmassa oli 1,5 metriä leveät yksisuuntaiset pyörätiet molemmin puolin Capellan puistotietä välillä Leonkatu – Työpajankatu. Lautakunta hyväksyi esityksen muutoksella, että molemmat pyörätiet levennetään 2,25-metrisiksi.

Yleisten töiden lautakunta päätti hyväksyä Arielinkadun katusuunnitelman välillä Leonkatu – Capellan puistotie (nro 29440/1), Capellan puistotien katusuunnitelman välillä Leonkatu – Työpajankatu (nro 29441/1) ja Sörnäistenlaiturin katusuunnitelman välillä kevyen liikenteen silta – Capellan puistotie (nro 29442/1) siten muutettuna, että pyörätie molemmilla puolilla Capellan puistotietä levennetään viherkaistaa kaventamalla 2,25 metriseksi esteettömyysvaatimukset huomioiden.

Rakennusviraston tulkinta lautakunnan päätöksestä on varsin jännä. Rakennussuunnitelmassa nimittäin 2,25-metriset yksisuuntaiset pyörätiet ovatkin muuttuneet yhdeksi 2,5-metriseksi kaksisuuntaiseksi pyörätieksi.

Capellan puistotie välillä Leonkatu - Työpajankatu. Katusuunnitelmassa (yllä) on yksisuuntaiset pyörätiet. Rakennussuunnitelmassa (alla) kaksisuuntainen pyörätie.
Capellan puistotie välillä Leonkatu – Työpajankatu. Katusuunnitelmassa (yllä) on yksisuuntaiset pyörätiet. Rakennussuunnitelmassa (alla) kaksisuuntainen pyörätie.

Capellan puistotie välillä Parrulaituri – Leonkatu

Capellan puistotie välillä Parrulaituri – Leonkatu (katusuunnitelma 29671) käsiteltiin lautakunnassa puolitoista vuotta myöhemmin 26.10.2010. Tälle osuudelle oli jo lautakuntakäsittelyyn piirretty kaksisuuntainen pyörätie. Otso Kivekäs lähetti Kaupunkifillari-blogin ja Helsingin vihreiden pyöräilytyöryhmän puolesta tähän katuosuuteen ja muihin alueen katuihin liittyen muistutuksen, josta on myös blogipostaus. Muistutuksessa ehdotettiin niin ikään pyöräkaistoja alueen kaduille, ja korostettiin että Kalasataman uuden alueen pyörätieratkaisut tulisi tehdä uusien suunnitteluperiaatteiden mukaisesti. HKR vastasi tapansa mukaan, että ehdotettuja muutoksia on mahdotonta toteuttaa. Tällä kertaa pääasiallinen syy oli kadunvarsipysäköinti, joka on lähtökohta, ja johon pyöräliikenteen suunnitteluratkaisun on sopeutuminen.

Sörnäistenniemen alueella, kuten muillakin uusilla asuinalueilla, on asiointi- ja vieraspysäköinti sijoitettu katujen varsille. Pyöräkaistan ja pysäköinnin onnistunut yhdistäminen vaatisi melkoisia muutoksia katutilan mitoituksiin asemakaavassa. Asemakaavan muutos ei alueen toteutuksen aikataulusta johtuen ole kuitenkaan mahdollista.

Kaikesta huolimatta esittelijä kuitenkin toteaa, että

Tavoitteena on edelleen muokata yksityiskohtia lähemmäksi uudentyyppistä pyöräilymallia.

Muutamaa viikkoa aiemmin Capellan puistotien Leonkadun ja Työpajankadun välinen osuus oli muutettu rakennussuunnitelmassa lähemmäksi vanhantyyppistä pyöräilymallia. Tätä ei kuitenkaan vastauksessa kerrottu, eikä missään muussakaan tuolloin julkaistussa suunnitelmassa tai esityksessä.

Lisäksi esityksen mukaan

Keskeisenä suunnittelun tavoitteena on ollut luoda sujuvat ja turvalliset kevyen liikenteen reitit. Tavoitteeseen on päästy mm. sijoittamalla erotellut jalkakäytävä ja pyörätie molemmin puolin alueen keskeisiä katuja.

Herää kysymys, onko tekstin laatinut henkilö vilkaissut suunnitelmia lainkaan. Niissä on nimittäin kaksisuuntainen pyörätie vain toisella puolella Capellan puistotietä, joka on alueen keskeinen katu. Ehkäpä kappale on unohtunut copypasten mukana Capellan puistotien Leonkadun ja Työpajankadun välistä osuutta käsittelevästä esitystekstistä vuodelta 2009. Siellä nimittäin lukee:

Eräänä keskeisenä suunnittelun lähtökohtana on ollut luoda sujuvat ja turvalliset kevyen liikenteen reitit. Tavoitteeseen on päästy mm. sijoittamalla erotellut jalkakäytävät ja yksisuuntaiset pyörätiet molemmin puolin alueen keskeiselle kokoojakadulle, Capellan puistotielle.

Vaikka HKR itse julistaa päässeensä tavoitteeseen pyöräilyn sujuvuuden ja turvallisuuden osalta, muistutusten perusteella kaikki eivät näytä olevan tästä samaa mieltä. Pyöräilyn sujuvuus ja turvallisuus tuskin ovat ”keskeinen suunnittelun lähtökohta”, jos parkkipaikat menevät sen edelle.

Yhteenveto

Sörnäistenniemessä baanaverkon osana toimivat seuraavat katuosuudet pohjoisesta etelään:

 • Capellan puistotie välillä Leonkatu – Työpajankatu, katusuunnitelma 29441/1
 • Capellan puistotie välillä Parrulaituri – Leonkatu, katusuunnitelma 29671
 • Parrulaituri välillä Capellan puistotie – Junonkatu, katusuunnitelma 29675/2
  • Sisältää kaksisuuntaisen pyörätien kadun eteläreunalla
  • Palautettu uudelleen valmisteltavaksi 15.3.2011 siten, että pyöräily on jalankulusta tasoerotettu tai kokonaan ajoradalla omalla kaistallaan
  • Hyväksytty sellaisenaan lautakunnassa 3.5.2011
  • Esitysteksti ja pöytäkirja

Marjut Ollitervo

Kirjoittaja on Pyöräkaista Hämeentielle -aloitteen toinen tekijä, ja toiminut Pyöräliiton hallituksessa 2014-2019 sekä Helsingin Polkupyöräilijöiden hallituksessa 2013-2016. Twitter: @cyclite

Lisää tältä kirjoittajalta

9 thoughts on “Tapaus Capellan puistotie osa 2: Lautakunnan pöytäkirjat

  1. Vaan rakentaminen on kesken ja suunnitelmissa on puita. Kai se tuosta vielä kaunistuu.

Kommentoi