Lainsäädäntöuudistus

Autot ajoradalle!

perjantai, 9. maaliskuuta 2018

Tieliikennelain kokonaisuudistus on edennyt valiokuntien käsittelyyn. Mikään tärkeimmistä pyöräliikenteen lakiuudistustarpeista ei ole toteutumassa. Nämä ovat

  1. 30 km/h taajamarajoitus (nykyään 50 km/h)
  2. Moottoriajoneuvojen pysäyttämisen selkeä kieltäminen pyöräteillä ja jalkakäytävillä
  3. Pyöräilykypärän käyttösäännöksen poistaminen
  4. Väistämissääntöjen selkiyttäminen

Valtakunnallisesti ja paikallisesti pyöräliikennettä halutaan edistää, mutta valitettavasti pelkkä halu ei riitä. Hallitus ei ole valmis korjaamaan mitään niistä lain epäkohdista, jotka eniten heikentävät jalankulun ja pyöräliikenteen suosiota ja turvallisuutta.

Yksi näistä epäkohdista on villi pyöräteille ja jalkakäytäville pysäköinti. Sen lisäksi, että suurin osa kaupunkien katutilasta on varattu autoliikenteelle, käytännössä pyörätiet ja jalkakäytävät ovat nekin autoliikenteen vapaassa käytössä mielivaltaiseen pysäköintiin. Pyörätiepysäköinnistä on muodostunut maan tapa, joka oikeutetaan laissa olevalla poikkeuksella. Poikkeuksen mukaan pyörätieltä ja jalkakäytävältä saa tiettyjen ehtojen vallitessa lastata tai jättää matkustajia. Käytännössä nämä ehdot eivät juuri koskaan täyty.

Muun muassa Pyöräliitto, Kuntaliitto ja useat kaupungit ovat esittäneet, että pyörätielle ja jalkakäytävälle pysäyttäminen kiellettäisiin kokonaan tai lukuun ottamatta liikennemerkillä lastaukseen erikseen osoitettuja paikkoja. Ministeriö on kuitenkin esittänyt, että pysäköinti- ja pysäyttämispykälä jää ennalleen.

Mahdollisuus pysäyttää ja pysäköidä hetkellisesti jalkakäytävälle ja pyörätielle on arvioitu edelleen tarpeelliseksi tavara- ja henkilökuljetusten sujuvuuden kannalta.

Pyöräteiden tarpeellisuus autoliikenteen parkkipaikkana on suomalainen erityisolosuhde. Euroopan sivistyskaupungeissa pyöräteitä ja jalkakäytäviä ei tarvita lastaukseen, vaan lastaus suoritetaan ajoradalta. Auton änkeminen ahtaalle jalkakäytävälle ei varmasti sujuvoita jakelu- ja henkilökuljetuksia. Se sujuvoittaa ainoastaan ohi ajavan autoilijan matkaa, kun hänen ei tarvitse kääntää rattia jakeluauton ohittaakseen.

Pelkästään lain muuttaminen ei tietenkään välittömästi korjaa pysäköintikulttuuria. Lakimuutos on kuitenkin käytännössä välttämätön edellytys pysäköintikulttuurin muutokselle. Aivan selvää on, että pysäköintikulttuuri ei muutu itsestään, vaan viestin on tultava ylhäältä päin. Viesti on tämä:

Jalkakäytävät ovat jalankulkijoille.

Pyörätiet ovat pyöräliikenteelle.

Autot kuuluvat ajoradalle. Myös pysäköidyt ja pysäytetyt autot kuuluvat ajoradalle. Auton paikka ei ole pyörätiellä eikä jalkakäytävällä.

Autojen pysäköiminen pyöräteille ja jalkakäytäville ei ainoastaan heikennä pyöräliikenteen suosiota. Se on turvallisuusriski, ja se haittaa eniten liikenteen heikoimmassa asemassa olevia – liikuntarajoitteisia, näkövammaisia, lapsia ja vanhuksia. On täysin nurinkurista, että autoja säilytetään jalkakäytävillä ja jalankulkijat pakotetaan ajoradalle.

Lain monimutkaisuuden takia auton pysäköinnistä jalkakäytävälle tai pyörätielle ei tule käytännössä mitään seuraamuksia. Siten laki suorastaan kannustaa pysäköimään auton pyörätielle tai jalkakäytävälle, vaikka vieressä olisi maksullinen tai kiekollinen pysäköintipaikka. Tässä ei ole mitään järkeä.

Niin kauan kun jalkakäytäviltä ja pyöräteiltä saa lastata, kaupunkien ei tarvitse suunnitella jakeluliikenteelle lastauspaikkoja. Lakimuutos pakottaisi kaupungit miettimään myös lastauspaikkoja.

Asian korjaamiseksi

  1. Pyörätielle ja jalkakäytävälle pysäyttämisen tulee olla aina kiellettyä, paitsi liikennemerkillä erikseen osoitetulla lastauspaikalla
  2. Jakeluliikenteelle on sallittava pysäyttäminen 15 minuutiksi maksulliselle pysäköintipaikalle ilman maksun suorittamista
  3. Pyörätielle tai jalkakäytävälle pysäköinnistä tulee koitua ankarampi seuraamus kuin väärinpysäköinnistä ajoradalle tai pysäköintipaikalle.

Ongelman laajuus ei selvästikään ole päättäjätasolla riittävän hyvin ymmärretty. Ymmärryksen levittämiseksi sinä voit auttaa. Postaa Twitteriin kuva pyörätielle tai jalkakäytävälle väärinpysäköidystä autosta hashtagilla

#AutotAjoradalle

Voit käyttää lisäksi hashtagia #tieliikennelaki, tägätä mukaan kansanedustajasi tai muita päättäjiä, tai linkata tähän artikkeliin.  

Vielä ei ole liian myöhäistä korjata lakia. On korkea aika palauttaa pyörätiet ja jalkakäytävät niille tarkoitettuun käyttöön. Autot ajoradalle!


Kuljettaja on pysäyttänyt kuorma-auton pyörätien ja suojatien tukkeeksi, vaikka vieressä on tyhjä pysäköintisyvennys.

Marjut Ollitervo

Kirjoittaja on Pyöräkaista Hämeentielle -aloitteen toinen tekijä, ja toiminut Pyöräliiton hallituksessa 2014-2019 sekä Helsingin Polkupyöräilijöiden hallituksessa 2013-2016. Twitter: @cyclite

Lisää tältä kirjoittajalta

Kommentoi