Yleinen

Napanuora

tiistai, 26. lokakuuta 2010

Tämä sama viesti on lähetetty saman sisältöisenä sekä Helsingin Vihreiden pyöräilytyöryhmän meililistalle, että Kaupunkifillari.fi -blogiin.

Nyt kun Kaupunkifillari.fi -blogin ulkoasua tuli tuunattua, niin nostan esille jonkin verran keskustelua herättänäeen kysymyksen konepellin alta: Pitäisikö Kaupunkifillarin katkaista napanuora Helsingin Vihreiden pyöräilytyöryhmään?

Oma mielipiteeni on varauksellinen kyllä. Varauksina ovat:

 • A) ettei katkominen vähennä Vihreiden sisällä tapahtuvaa pyöräilynedistämistä
 • B) että siteiden katkaisusta on jotain etua, toimivaahan ei kannata mennä korjaamaan

Uskoakseni A ei ole todellinen riski ja se voidaan välttää keskustelulla. Tarkoitus ei ole lopettaa itse Vihreiden pyöräilytyöryhmää, eikä häätää puolueeseen kuuluvia pois Kaupunkifillarin kirjoittajien joukosta. Kohtaan B, eli olisiko katkomisesta sitten jotain hyötyä, sitä kysyn mielipiteitä teiltä?

Parasta olisi, jos Kaupunkifillari voisi toimia neutraalina maaperänä asiallisen pyöräilyaiheisen keskustelun ylläpitoon ja sen kirjoittajilla ja lukijoilla olisi linkkejä mahdollisimman laajasti eri puolille, muun muassa useisiin puolueisiin, järjestöihin (HePo mukaanlukien) jne. Nyt se ohut napanuora yhteen poliittiseen puolueeseen tuntuu joskus haittaavan menoa jonkin verran.

Mikä on Helsingin Vihreiden Pyöräilytyöryhmä?

Pyöräilytyöryhmä on Vihreiden sisällä toimiva melko epämuodollinen yhteenliittymä Vihreitä, joita erityisesti kiinnostaa pyöräilyn edistäminen Helsingissä. Käytännössä ryhmä viestii meililistan välityksellä ja ryhmään kuuluvat valtuutetut ja muut luottamushenkilöt, sekä ihan rivijäsenet (kuten allekirjoittanut) edistävät pyöräilyasiaa kukin tahoillaan ja toistensa tukemina. Helsingin Vihreiden sivuilla sanotaan: Helsingin vihreiden pyöräilytyöryhmä pyrkii löytämään ja käyttämään kunnallispolitiikan keinoja pyöräilyolojen parantamiseksi pääkaupunkiseudulla. Pyöräilytyöryhmän budjetista myös maksetaan kaupunkifillarin palvelinkulut.

Mikä on Kaupunkifillari nyt ja ennen?

Alkujaan Kaupunkifillari oli pyöräilytyöryhmän perustama blogi, ja kirjoituksia sävyttikin aika-ajoin mm. vuoden 2008 kunnallisvaalit. Nykyisin Kaupunkifillari on monimuotoisempi ja huomattavasti etäisemmin Vihreisiin linkittynyt kirjoittajiensa ja kommentaaattoriensa summa, jonka Otso kiteytti toisaalla näin:

 • Kaupunkifillari on blogi, pyöräilypoliittinen blogi: http://www.kaupunkifillari.fi/
 • Kaupunkifillari on myös facebook-sivu http://www.facebook.com/kaupunkifillari (you like this)
 • Kaupunkifillari on myös IRC-kanava, #kaupunkifillari (IRCNet)
 • Kaupunkifillari ei ole yhdistys, eikä mikään muukaan muodollinen toimija, joskin sillä on historiallinen yhteys Helsingin vihreisiin.

Kaupunkifillarin alkuaikoja kuvaa hyvin Eskon ensimmäinen kirjoitus 24.8.2008:

Hei! Tämä on Helsingin vihreiden pyöräilytyöryhmän blogi.

Olemme pyöräilykulttuurin puolestapuhujia. Autamme poliitikkoja tekemään pyöräilyn kannalta fiksuja päätöksiä. Osallistumme erilaisiin pyöräilytapahtumiin ja järjestämme niitä aika ajoin itsekin.

Meillä ei vielä ole kaikkea maailman pyöräilyviisautta hallussa. Heitä siis oma panoksesi kommentoimalla.

Pyöräilyllä ja politiikalla, etenkin kunnallispotikalla on vahvoja yhtymäkohtia ja siksi Kaupunkifillari on nimenomaan pyöräily*poliittinen* blogi, fb-sivu ja IRC-kanava. Poliittisuus ei kuitenkaan ole välttämättä puoluepolitiikkaa ja itse asian etenemiselle on uskoakseni vain haitaksi, jos pyöräily nähdään vain vihreiden tai vasemmiston asiana, varsinkin, kun itse tiedän, että monet ihmiset muistakin puolueista ovat varsin pyöräilymyönteisiä.

Toistan alun kysymyksen: Pitäisikö Kaupunkifillarin katkaista napanuora Helsingin Vihreiden pyöräilytyöryhmään?

Antti Poikola

Aktiivinen pyöräilyn edistäjä. Entinen Jyväskyläläinen ja nykyisin taas Helsinkiläinen paluumuuttaja.

Lisää tältä kirjoittajalta / Kotisivu

4 thoughts on “Napanuora

 1. Hyvä keskustelunavaus! Mielestäni pyöräilyn edistäminen on nimenomaan politiikkaa, mutta kuten sanoit, ei välttämättä puoluepolitiikkaa. Pyöräilyn edistäminen on vihreää, mutta pitääkö sen olla Vihreää?

  Selkeänä miinuspuolena puoluekytköksessä on varmasti se, että se rajoittaa blogiin kirjoittamishalukkaiden yms. osallistujien määrää.

  Puoluekytköksen positiivisista puolista olisin kiinnostunut kuulemaan kommentteja niiltä, jotka ovat tekemässä käytännön vaikutustöitä eli lausuntoja, kommentteja ja aloitteita. Pragmaattisesti ajateltuna tärkeintä on kuitenkin juuri tuo vaikuttavuus. Erityisesti kiinnostaa nämä asiat:

  Ottavatko vihreät edustajat asioita paremmin ajaakseen, jos aloite tulee ”oman puolueen” väeltä? Kiinnostavatko pyöräilyasiat muiden puolueiden edustajia missä määrin tällä hetkellä? Onko virkamiesten suunnitelmiin annetuissa lausunnoissa merkitystä sillä, antaako lausunnon Vihreiden pyöräilytyöryhmä vai pelkästään jonkun blogin joku aktiivi?

  Jos Kaupunkifillari irtaantuu itsenäiseksi, pitäisi sen missio määritellä silti jotenkin. Mainitsemasi ”Kaupunkifillari voisi toimia neutraalina maaperänä asiallisen pyöräilyaiheisen keskustelun ylläpitoon” on hyvä alku, mutta miten blogi erottuisi muista vastaavista sivustoista? Onko blogi vain tekijöidensä kirjoitusten summa, vai onko / pitäisikö olla joku selkeä suunta?

  Eräs käytännön seikka on tosiaan blogin palvelinkulut, jonka Helsingin Vihreät on tähän asti maksanut. Toisaalta esim. itse olen osaomistajana webbipalvelimessa, josta voisin myös Kaupunkifillarin hostauksen jatkossa hoitaa, mikäli puoluekytkös halutaan prukaa. Eli tuossa olisi muutoksena ainoastaan siirron vaatima työ, ja sen jälkeen hostaus olisi käytännössä ilmaista.

 2. Olen itse ollut kaupounkifillaria tekemässä nyt noin vuoden verran, kirjoittanut parikymmentä blogiartikkelia, puolen tusinaa huomautusta kaavoihin, katu- ja liikennesuunnitelmiin ja kerran lakiehdoukseenkin, jutellut monien virkamiesten kanssa, perustanut irkkikanavan… Kaikkea tälläistä normaalia kaupunkifillarimeininkiä.

  Koko tänä aikana en muista nähneeni kertaakaan konkreettista hyötyä puoluesidoksesta. Jos pitää puhua virkamiehille, teen sen itse kansalaisena. Jos jotain pitää saada Yleisten töiden lautakuntaan, Martti hoitaa. Paras tapa saada viestiä Kaupunkisuunnittelulautakuntaan on kommentoida Soininvaaran blogiin ja toivoa että Ode nappaa kommentin. Voi olla, että konkreettisia hyötyjä on ennen ollut enemmän, mutta ei minun aikanani.

  Nyt kuitenkin, tämän artikkelin julkaisun jälkeen, ensimmäinen tälläinen tilanne on tullut eteen. HSL pyytää kommentteja liikennejärjestelmäsuunnitelmaan, ja juttelin Tapio laakson kanssa, että teemme Kaupunkifillarissa siitä kannanoton, jota yritetään puskea myös kuntien lausuntoihin vihreiden luottamusmiesten kautta. Tässä yhteys puolueeseen on kiistatta hyödyllinen.

  Aloinkin nyt miettiä, että miksi emme ole tehneet tälläistä ennen? Onko se vain omaa osaamattomuuttamme, ettemme ole hyödyntäneet yhteyttä puolueeseen. Sanoisin, että tätä täytyy hetki funtsia. Puolueyhteydestä saadut hyödyt ovat vähäisiä, mutta sen potentiaaliset hyödyt ovat ainakin itselleni vielä vähän epävarmoja.

  Se, mitä tarvitsemme joka tapauksessa, on kaupunkifillari, jossa täysivaltainen toimiminen ei edellytä puoleen jäsenkirjaa. Tämä kuitenkin onnistunee myös puolueen yhteydessä, jos niin halutaan.

  1. Täällä blogin puolella tämä ei ole vielä herättänyt kovin paljoa keskustelua (kiitos harkituista kommenteista Arttu ja Otso), mutta pyöräilyryhmän sähköpostilistalla kommentteja on tullut hieman enemmän sekä napanuoran katkaisun puolesta, että sitä vastaan.

   Yksi seikka napanuoran katkaisua vastaan on se, että jos Kaupunkifillarin taustalla kerran on vihreitä, niin miksei se saisi näkyä…

   Jos jotain pitää saada Yleisten töiden lautakuntaan, Martti hoitaa. Paras tapa saada viestiä Kaupunkisuunnittelulautakuntaan on kommentoida Soininvaaran blogiin ja toivoa että Ode nappaa kommentin

   On ihan oma merkityksensä sillä, että Martti ja Ode ovat saaneet kunnallisvaaleissa aikanaan riittävästi ääniä, että ovat nyt luottamushenkilöpaikoilla ja voivat vaikuttaa asioihin. Kaupunkifillaria ei toki ollut silloin, kun heitä valittiin, mutta jatkossa olisi luontevaa ajatella, että vihreiden tekemän pyöräilynedistämisen tuominen näkyväksi mm. kaupunkifillarin kautta voisi vaikuttaa myös vaalitulokseen.

   Monissa asioissa suora epäpoliittinen kansalaisvaikuttaminen mm. viestintä virkamiesten kanssa on tehokasta, mutta kun puhutaan suurista linjoista ja vaikkapa budjetoinnista, niin silloin tarvitaan poliittista painoarvoa ja poliittista tahtoa.

   Miten saisi levitettyä poliittista pyöräilytahtoa muihinkin puolueisiin?

   Kaupungin liikennepolitiikassa prioriteettijärjestys pitäisi olla 1. kävely 2. pyöräily 3. julkinen liikenne 4. muu

   1. meililistan puolella kommentteja on tullut hieman enemmän ja yksi on, että nykyisellään Vihreä linkitys ei näy ja tavallaan selkeyden vuoksi olisi hyvä tuoda se vähän näkyvämmin esiin. Kokeilen taustaväriä…

Kommentoi