Vieraskynä

Poliisin ohje huoltoajosta Mannerheimintien tieraivon yhteydessä vastoin tieliikenneasetusta

maanantai, 1. elokuuta 2016

Heinäkuun lopulla Ilta-sanomat julkaisi uutisen ”tieraivosta”, joka oli aiheutunut huoltoajo -kyltillä varustetun ajoneuvon pysäköinnistä pyöräkaistalle. Kyseisessä uutisessa rikoskomisario Sandbergin kommentti antaa virheellisesti ymmärtää, että huoltoajossa oleva ajoneuvo saisi pysäköidä pyöräkaistalle.

Ilta-sanomille lähetettiin vastine, jossa korjattiin tämä väärinkäsitys. Toimitus kuitenkin kieltäytyi julkaisemasta vastinetta tai korjaamasta uutista. Kaupunkifillari julkaisee kyseisen vastineen.

Kuvassa Mannerheimintien pyöräkaista sekä sille pysäköity pakettiauto, joka ei kuitenkaan liity tähän tapaukseen.

Komisario Heikki Sandberg kommentoi pyöräkaistalle pysähtymisestä alkunsa saanutta pyöräilijän ja autoilijan tieraivoa siten, ettei autoilija olisi pysäköinyt väärin ja että ”Huoltoajolla on oikeus pysäköidä auto talon viereen.” Kommentti on paitsi lakiin perustumaton, myös virheellinen kyseisen tapahtumapaikan kohdalla.

Olette jo korjanneet, että tapahtumapaikka on pyöräkaista, kiitos siitä. Pyöräkaistan juridinen asema kaipaa vielä selvennystä. Tieliikennelain poikkeussäännös (TLL 27 § 3 mom.) sallii pysäyttämisen jalkakäytävälle ja pyörätielle lyhyeksi ajaksi mm. kuorman purkua varten, jos muuta paikkaa ei ole saatavilla ja pysäyttämiseen on pakottavia syitä. Pysäköinti ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa. Tämä poikkeussäännös ei kuitenkaan ulotu pyöräkaistalle. Nämä kolme käsitettä on määritelty TLL 2 § :ssa eikä pyöräkaistaa rinnasteta kahteen edelliseen, vaan se on ajokaista ja täten osa ajorataa. Myös asiaa koskevassa Wienin tieliikennesopimuksen muutoksessa (HE 55/2005, kohta 1.1, 23 artikla), jonka Suomi on asettanut voimaan lain tasoisena, kielletään pysäköinti ja pysäyttäminen pyöräkaistalle.

Lisäksi tapahtumapaikan kohdalla on tieliikenneasetuksen 12 § mukainen Pysäyttäminen kielletty -liikennemerkki (nro 371), jonka vaikutusalueella pysäyttäminen on sallittu ainoastaan pakottavan liikenne-esteen vuoksi. Pyöräkaistan reuna voi olla TLA 34 § mukaan samalla sulkuviiva, jonka kohdalle pysäköinti on myös kielletty, paitsi jos ajoneuvon ja sulkuviivan väliin jää vähintään kolme metriä (TLL 27 § 2 mom. 9-kohta). Pyöräilyaktiivien kaupunginsuunnitteluvirastolta saaman tiedon mukaan kyseisessä kohdassa on viraston tulkinnan mukaan sulkuviiva. Mikäli paikalla ei olisi sulkuviivaa ja olisi Pysäköinti kielletty -merkki (nro 372), olisi lyhytaikainen seisottaminen kuorman purkamiseksi sallittua.

Lakia tulkitaan ensisijaisesti sen sanamuodon perusteella. Kun TLL:a ja TLA:ta tulkitsee yllä mainittujen sanamuotojen mukaan, on lopputulema se, että kyseinen ajoneuvo oli pysäköity väärin ja asiasta huomauttaminen aiheellista. Väkivalta on ilman muuta tuomittavaa riippumatta siitä, millä kulkuvälineillä osapuolet ovat olleet liikkeellä.

Alexander Holst
oikeustieteen ylioppilas

12 thoughts on “Poliisin ohje huoltoajosta Mannerheimintien tieraivon yhteydessä vastoin tieliikenneasetusta

 1. Miten tuo kuvassa näkyvä polkupyörän pysäköinti kielletylle alueelle oikein on sanktoitu, voiko siitä saada pysäköintivirhemaksun vai miten asia hoidetaan?

 2. Huomauttaminen olisi kai poliisin tehtävä, eikä jonkun pyöräilijän.

  1. Kyllä pyöräilijällä tai jalankulkijalla on oikeus huomauttaa pyörätielle tai jalkakäytävälle pysäköidyn auton kuljettajaa pysäköinnistä.

 3. Kuvan polkupyörä on pysäköity väärin. Miksi on pysäköity kuvan ottamista varten juuri pyörätielle kun tässä jutussa vaahdotaan sen olevan kiellettyä ?

  1. Tieliikennelaki 27§. Polkupyörän ja mopon saa pysäyttää ja pysäköidä jalkakäytävälle ja pyörätielle.

 4. Koska tulee korjaus kyseiseen kuvatekstiin, että myös kuvan pyörä on väärin pysäköity!!!!!

  1. Saisinko polttaa talosi, jos ensin polttaisit leikkimökkini? Kaksi väärää ei tee yhtä oikeaa.

   JSN:lle valitus jutusta. Saa Iltapaska julkaista sitten oikaisun.

 5. Voisiko ylioppilas myös antaa viittauksen siihen lain kohtaan, jossa kielletään pyöräkaistalle pysähtyminen tai pysäköinti. Poikkeussääntöä ei tietenkään tarvita, jos päätapauksessa sitä ei ole kielletty.

  Lisäksi kiinnostaa vielä tuo sulkuviivakin. Onko tuo vasemmanpuoleinen henkilöauto pysäköity oikein ja peräti pysäköintipaikalle? Mikäli on, olisi perin erikoista, että kohdalla on sulkuviiva, sillä se haittaisi suuressa määrin pysäköintipaikalle pääsyä ja sieltä lähtemistä.

  1. Ylioppilashan antoi viittauksen: lakina voimaansaatettu Wienin tieliikennesopimuksen muutos (SopS 16/2006).

   Tieliikennelain (2 §) mukaan pyöräkaista on polkupyörä- ja mopoliikenteelle tarkoitettu. Oikeuskäytännön (KKO:1986-II-113) mukaan tietylle tienkäyttäjäryhmälle tarkoitettua tienosaa eivät muut saa käyttää, ellei säännöksessä sitä nimenomaan sallita.

  2. Onko tuo vasemmanpuoleinen henkilöauto pysäköity oikein ja peräti pysäköintipaikalle? Mikäli on, olisi perin erikoista, että kohdalla on sulkuviiva, sillä se haittaisi suuressa määrin pysäköintipaikalle pääsyä ja sieltä lähtemistä.

   Ei pysäköintisyvennyksen kohdalla ole sulkuviivaa. Siinä on katkoviiva.

Kommentoi