Espoo

Tapiolasta pyöräilykaupunki: Kulttuurikeskus ja Kaupinkalliontien katusuunnitelmat

sunnuntai, 15. maaliskuuta 2015

Espoo teetätti 2011 joukon suunnitelmia, joista yksi oli Tapiolasta pyöräilykaupunki. No, nyt siitä on tulossa totta, tai ainakin melkein.

Valinta_507Kauppamiehentieltä Kaupinkalliontielle ja sieltä Tapionkentän poikki Kulttuurikeskuksen pohjoispuolelta kulkee seutureitti, jonka tarkoituksena on ohjata pyöräilijävirrat Tapiolan keskustan ohi. Suunnitelmat (1, 2,3 ja 4) tulevat päätettäväksi tekniseen lautakuntaan keskiviikkona 18.3. Erityisen hyvää on Tapionkentän läpi ja Kulttuurikeskuksen pohjoispuolelta kulkeva vain pyöräilylle (ja huoltoajolle) varattu tasoeroteltu 4,5 metriä leveä yhteys. Tämä on todellinen askel kohti laadukkaampia reittejä, joissa pyöräily on rakenteellisesti erotettu jalankulusta. Näitä lisää! (Toinen vastaava on tulossa Urheilupuiston asemalle)Valinta_510Valinta_509 Katusuunnitelmia lukiessa tulee kyllä mieleen, että onpa kokonaisuus muuttunut sitten Strafican suunnitelmien. Isoimpana on pohjois-eteläsuuntaisen reitin siirtyminen Kulttuurikeskuksen ja Tapiolan lukion edustalta Kaupinkalliontielle. Koulun ja lukion yhteyksiä ei tällä kertaa ratkaista. Tässä muutamia havaintoja ja kommentteja voi mieluusti laittaa, vaikken varajäsenenä olekaan kokouksessa niin välitän niitä eteenpäin. Ja laitan myös tiedoksi mitä virkamiehet vastaavat tämän kirjoituksen havaintoihin.
Valinta_505
Kaupinkalliontie

Reitti on Espoon seutureitti, jonka tulee olla 2+2 eroteltu jk+pp.  Nyt merkitty 3 m leveä jk+pp  190-444, plv 110-190, ja Opintie plv 34-110. Välikaista on 2,5 m, joten kavennusvaraa löytynee? Näin keskeinen yhteys täytyy olla eroteltu, mikä todetaan lähtökohtaisesti Strafican selvityksessä.
Lisäksi Kaupinkalliontien eteläosa on merkitty kivetyksi, mikä voi hämätä kävelijöitä ja aiheuttaa vaaratilanteita. Visuaalisesti selkeämpi ja suositellumpi ratkaisu on asfaltoida pyörätien puoli.

Yhdistettyjä tulee välttää etenkin alueilla, joissa kävelyä ja/tai pyöräilyä on paljon. Tässä tapauksessa molempia on paljon. Strafican Tapiolan pyöräilykaupunki -suunnitelmassa reitti on merkitty erotelluksi.

Valinta_501
Kääntyminen Tapiolankentän läpi menevälle yhteydelle ei vastaa laatureitin linjauksia, van pyöräilijä joutuu tekemään ylityksessä kahdesti 90 asteen käännöksen päästäkseen tien länsipuolelta Tapionkentän poikki kulkevalle väylälle. (keltainen viiva)
Näin tuskin suurin osa pyöräilijöistä tekee, vaan oikaisevat viistosti ajoradan kautta (punainen viiva). Risteys selkeytyisi, jos korotettua pyörätienjatketta vietäisiin hieman, ehkä metrin, pohjoisemmaksi tai Tapionkentän läpi kulkevan ajoradan eteläreunaa viistottaisiin.(vihreä viiva)

Valinta_502
Kauppamiehenaukion kohdalle ei ole merkitty Kaupinkalliontien yli yhtään pyörätienjatketta, vaikka aukion puolelle oli suunnitteilla pyöräpysäköintejä.
Valinta_503
Kulttuurikeskuksen ja Tapionkentän välissä olevan pyöräilyn ja huoltoliikenteelle tarkoitetun ajoradan ylittävä suojatie on tehty vinoon.
Espoossa on erityisesti oltu huolissaan näkövammaisten turvallisuudesta ja painotettu suraku-ohjeistusta. Sen mukaan: ”Suojatien pystysuoralla reunatuella varustetun osan tulee olla kohtisuorassa ylityssuuntaan nähden, jotta näkövammainen saa siitä kulkusuunnan.”  Suraku-ohjekortti s.1
Näkövammaisten liikkumisen kannalta tuo suojatie olisi rakennettava kohtisuoraan.
Valinta_504
Kauppamiehenaukio
Autolla pääsee Kulttuurikeskuksen oven eteen, mutta pyörä pitäisi jättää aukion toiselle puolen. Tämä on heikennys nykytilaan, jossa pyöräpysäköinti on Kulttuurikeskuksen vieressä.
Voisiko pyöräilyn ohjata ajorataa pitkin jättöpaikan kohdalle, jolloin pyöräpysäköinti olisi mahdollista nykyiseen malliin?

Valinta_506
Strafican suunnitelmassa Kulttuurikeskuksen eteen oli sijoitettu visuaalisesti eroteltu pyörätie. Seutureitin tarkoituksena on ohjata pyöräilijävirrat Tapiolan keskustan ohi pohjoispuolelta. Jotta tämä toimisi, tulee opastuksen olla nykyistä huomattavasti selkeämpi. Samoin tämän vain pyöräilylle ja huoltoliikenteelle varatun ajoradan tulee olla selkeästi erilainen, jotta kävelijät eivät harhaudu sinne. Selkeintä voisi olla, että Kauppamiehentieltä tuleva pyöräreitti toteutettaisiin punaisella asfaltilla, jolloin se olisi sekä visuaalisesti erottuva että ohjaisi pyöräilijät halutulle reitille. Punainen asfaltti on jo yleisessä käytössä Helsingissä vastaavissa paikoissa.

Edit: Lisätty kuvia ja tarkennuksia 16.3.

One thought on “Tapiolasta pyöräilykaupunki: Kulttuurikeskus ja Kaupinkalliontien katusuunnitelmat

  1. Tämä kuva mihin olet lisännyt keltaisen ja punaisen viivan, voisiko koko pyörätien jatkeen poistaa, jolloin ajaminen tapahtuisi osana ”katuverkkoa” risteyksen kohdalta. Näin tehtynä myös väistämisvelvollisuuden ymmärtäminen ja erottelu olisi selvempää ja parempaa. Ylipäänsä kaikkialla missä poikkikadulla on sekaliikenne ja pääkadulla pyörätie, liittymiset ja erkaantumiset olisi hyvä suorittaa risteyksen kohdalla, risteyksissä, ei muutaman mertin päässä olevalla pyörätien jatkeella. Joten jos kuvasta poistaisi (tai siirtäisi) katupuun joka on pollarin vieressä, niin pyörille (sekä tulevat että lähtevät, olettaen että nämä ovat kaksisuuntaisia) tulisi selkeä ja looginen reitti. Sillä itse en ajaisi kumpaakaan viivaa (kelt. tai pun.) vaan samoin kuin ajoneuvot, mutta jatkaen pyörätiellä.

Kommentoi