Yleinen

Suhtautuminen pyöräilyn edistämistoimiin Helsingissä

maanantai, 5. joulukuuta 2011

Suhtautuminen pyöräilyn edistämistoimiin Helsingissä

Helsinkiläisten mielipiteet suunnitteilla olevista pyöräilyn edistämistoimista on selvitetty. Helsingin kaupungin tietokeskuksen selvityksessä vähintään puolet vastaajista vastasi kannattavansa (jokseenkin tai täysin samaa mieltä) kaikkia lueteltuja pyöräilyn edistämistoimia.

Eniten kannatusta saavat pyörätieverkoston laajentaminen, omien kaistojen rakentaminen pyöräilijöille, turvallisten pyöräpysäköintipaikkojen lisääminen sekä pyöräilyn ja jalankulun nykyistä selkeämpi eriyttäminen.

Vastaajat kannattivat myös pyöräväylien talvikunnossapidon kehittämistä ja pyöräväylien laatutason nostamista. Yli puolet vastaajista kannattaa myös pyörätaskuja, pyöräilyn harkittua sallimista yksisuuntaisilla kaduilla sekä mukulakivikatujen reunojen tasoittamista.

Martti Tulenheimo

Kaupunginparantaja. Kaupunkifillarin perustaja. Tuottaja ja Helsingin polkupyöräilijät (HePo) ry:n järjestökoordinaattori. Helsingin kaupungin rakennuslautakunnan jäsen. Pyöräliiton varapuheenjohtaja.

Lisää tältä kirjoittajalta / Kotisivu

2 thoughts on “Suhtautuminen pyöräilyn edistämistoimiin Helsingissä

  1. Vaikka suurin osa kannataa pyöräilyverkoston laajentamista, niin antaako tämä tutkimus kuitenkin harhaanjohtavan kuvan? Voisiko laajentamisen sijasta panostaa laatuun? Onko tosiaan tarve nimenomaan laajentaa pyörätieverkostoa? Onko paikkoja joihin ei pyörällä pääse? Laatu on listalla vasta kuudentena.

  2. Täysin samaa mieltä kuin nimimerkki mietiskelijä: laatu on määrää olennaisempaa. Mutta tässä kyselyssä oli siis lähinnä kyse siitä, että kaupungin tietokeskus selvitti kaupunkilaisten asenteita yleisellä tasolla. Käytännön liikennesuunnittelu tehdään aina kaupunkisuunnitteluvirastossa ja toteutus rakennusvirastossa.

Kommentoi