Yleinen

Maininnat pyöräilystä eduskunnan suuressa salissa

sunnuntai, 13. marraskuuta 2011

Pyöräily ei ole ollut kovin kovassa huudossa eduskunnan suuren salin puheenvuoroissa, vuodesta 1999 tähän päivään se on mainittu yhteensä 31 puheenvuorossa. Tiedot selviävät Kansanmuisti.fi alla olevasta puheenvuorot -palvelusta.

Se on toki selvää, ettei politiikkaa suuressa salissa tehdä, mutta silti on ihan mielenkiintoista kurkistaa siihen, mitä kansanedustajat ovat sanoneet Kaupunkifillarin kannalta keskeisestä teemasta. Alle on koottu esimerkkejä muutamalta viimeisimmältä vuodelta.

12.1.2011 Eero Lehti (kok)
http://puheenvuorot.kansanmuisti.fi/istunnot/136-2010/2374-hallituksen-esitys-laiksi-sipoonkorven-kansallispuistosta#a29691
Voisin myös kuvitella, että tällä alueella tulisi olla viherreittejä, hiihtämistä, kävelemistä, pyöräilyä, ja varsinaisesti Sipoonkorven alueella sitten oltaisiin todella jo kansallispuistomaisemassa.

20.5.2010 Janne Seurujärvi (kesk)
http://puheenvuorot.kansanmuisti.fi/istunnot/54-2010/5544-hallituksen-esitys-laiksi-tieliikennelain-muuttamisesta#a72573
Totean vain tämän hallituksen esityksen ohi valiokunnassa käydyn keskustelun ja siellä kuullut asiantuntijalausunnot siitä, minkälaisia esimerkkejä muualta maailmasta löytyy esimerkiksi jalankulun ja pyöräilyn järjestämiseksi. Tietysti kansanedustajat, monet muutkin, maailmalla liikkuessaan ovat nähneet, että Suomessa on varmasti paljon vielä kehitettävää muun muassa kaupunkiseuduilla näiden kulkumuotojen edistämiseksi, millä tavalla merkitään ja mahdollistetaan kulku ja mahdollisesti kulku jopa yksisuuntaisillakin väylillä pyöräillen. Siinä mielessä näiden esimerkkien myötä, joita valiokunnalle esiteltiin, uskon, että tämän asian käsittely ei varmastikaan jää tähän, vaan tulevaisuudessa näitä eri kevyen liikenteen kulkumuotoja tullaan myös lainsäädännöllä edistämään.

21.10.2009 Pertti Virtanen (ps)
http://puheenvuorot.kansanmuisti.fi/istunnot/96-2009/8026-valtioneuvoston-tulevaisuusselonteko-ilmasto-ja-energiapolitiikasta-kohti-vahapaastoista-suomea#a108456
No niin, vastuu ilmastonmuutoksesta kuuluu kaikille, sehän on selvää, mutta tätä mantrana hokevat ihmiset tuntuvat pitävän itseään parempina kuin muut liittäen siihen niin kasvisten syönnin kuin pyöräilynkin ikään kuin huolenpitona maapallosta. Nykypäivän käytäntö kuitenkin lyö korville niin maaemoa kuin Suomi-neitoakin. Vallassa ollessaan vihertävyys järjestää esimerkiksi Helsingin ja Tampereen liikenteen ja liikennevalot sellaisiksi, että kokoonsa nähden molemmat kaupungit tulevat merkittävimmiksi saastuttajiksi maailmalla ruuhkineen ja hitaine kiertoajoineen.

17.6.2009 Johanna Karimäki (vihr)
http://puheenvuorot.kansanmuisti.fi/istunnot/70-2009/6575-pitkan-aikavalin-ilmasto-ja-energiastrategia-valtioneuvoston-selonteko-eduskunnalle-6-paivana-marraskuuta-2008#a87193
Mutta, arvoisa puhemies, nyt näin kesän kynnyksellä kiinnostaa kevyt liikenne, ja energiatehokkuustoimikunnan mietinnössäkin on linjattu kevyen liikenteen edistämistavoitteita. Itse asiassa valtakunnallinen pyöräilyohjelma on vuodelta 1993, ja siinä olevat tavoitteet pyöräilyn osuuden kaksinkertaistamisesta eivät ole toteutuneet, ja myös hallitusohjelmassa mainitaan pyöräily. (Puhemies: Minuutti!) Kysyisin, minkä suuntaisia ajatuksia kevyen liikenteen ja pyöräilyn edistämiseksi on.

17.4.2009 Johanna Karimäki (vihr)
http://puheenvuorot.kansanmuisti.fi/istunnot/40-2009/4797-hallituksen-esitys-laiksi-terveyden-edistamisen-maararahasta-ja-eraiksi-siihen-liittyviksi-laeiksi#a62400
Kävely, pyöräily ja muut kevyen liikenteen muodot tarjoavat huomattavia terveyshyötyjä. Kohtuullinen määrä vähän rasittavaa hyötyliikuntaa, kuten kävelyä, laskee noin puoleen riskiä kuolla hengitys- tai verenkiertoelimistön sairauksiin. Sopiva päivittäinen rasitus tukee myös iäkkäiden liikuntakyvyn säilymistä.

10.9.2008 Leena Harkimo (kok)
http://puheenvuorot.kansanmuisti.fi/istunnot/72-2008/6661-valtioneuvoston-selonteko-liikennepolitiikan-linjat-ja-liikenneverkon-kehittamis-ja-rahoitusohjelma-vuoteen-2020#a88395
Arvoisa puhemies! Jalankulun ja pyöräilyn tarpeet tulee huomioida maankäytön ja liikennejärjestelmien suunnittelussa. Noin kolmannes päivittäisistä matkoista tehdään pyöräillen tai kävellen. Kevyen liikenteen asema on vahvin pienissä kaupungeissa. Tämä ei ole yllättävää, sillä näissä kaupungeissa myös liikennemäärät ovat pienet. Kevyen liikenteen tulee olla myös turvallinen vaihtoehto, turvallinen vaihtoehto hyötyliikkua, turvallinen vaihtoehto kulkea kouluun ja liikkua.

14.5.2008 Rakel Hiltunen (sd)
http://puheenvuorot.kansanmuisti.fi/istunnot/51-2008/5368-valtakunnallisten-alueidenkayttotavoitteiden-tarkistaminen-#a69952
Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen hajautuminen on saatava pysähtymään ja löydettävä keinoja yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Tavoitteet edistävät toteutuessaan välttämättömiä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtääviä toimia ei-päästökauppasektorilla eli tukevat yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja siten hillitsevät henkilöautoliikenteen kasvua ja tukevat joukkoliikennettä, pyöräilyä ja kävelyä.  …  Valiokunta on lausunnossaan kiinnittänyt erityistä huomiota tarpeeseen vähentää henkilöautoliikenteen tarvetta, turvata palveluverkko ja palvelujen saavutettavuus myös kävellen ja pyöräillen ja erityisesti joukkoliikennettä hyödyntäen.

1.4.2008 Esko Ahonen (kesk)
http://puheenvuorot.kansanmuisti.fi/istunnot/30-2008/4131-valtioneuvoston-liikennepoliittinen-selonteko-liikennepolitiikan-linjat-ja-liikenneverkon-kehittamis-ja-rahoitusohjelma-vuoteen-2020#a53971
Pyöräily ja jalankulku otetaan entistä paremmin huomioon maankäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelussa. Tämä merkitsee kevyen liikenteen väylien lisärakentamista.

1.4.2008 Johanna Sumuvuori (vihr)
http://puheenvuorot.kansanmuisti.fi/istunnot/30-2008/4131-valtioneuvoston-liikennepoliittinen-selonteko-liikennepolitiikan-linjat-ja-liikenneverkon-kehittamis-ja-rahoitusohjelma-vuoteen-2020#a53850
Toteaisin vielä tähän kevyen liikenteen, kävelyn ja pyöräilyn, edistämiseen, että siitä on toki täällä kirjauksia, mutta olisimme kyllä odottaneet hieman enemmän. Kysyisin vielä ministeriltä: Miten nopeita toimenpiteitä voimme odottaa ministeriöltä kevyen liikenteen teemapaketin toteuttamiseksi?

1.4.2008 Anu Vehviläinen (kesk)
http://puheenvuorot.kansanmuisti.fi/istunnot/30-2008/4131-valtioneuvoston-liikennepoliittinen-selonteko-liikennepolitiikan-linjat-ja-liikenneverkon-kehittamis-ja-rahoitusohjelma-vuoteen-2020#a53845
Mitä aiomme jatkossa tehdä: Tietysti totean sen, että meidän pitää eri tavoin hakea sitä rahoitusta. Yhtenä teemana on kevyen liikenteen väylien rakentaminen. Sitten tuolla selonteossa todetaan myös, että pyöräilyä pitäisi käyttää, olla myös tämmöistä työsuhdepyöräilyä, eli kannustettaisiin lyhyellä matkalla työnantajan puolelta käyttämään pyörää eikä sitä omaa autoa.

Antti Poikola

Aktiivinen pyöräilyn edistäjä. Entinen Jyväskyläläinen ja nykyisin taas Helsinkiläinen paluumuuttaja.

Lisää tältä kirjoittajalta / Kotisivu

Kommentoi