Yleinen

Suunnitelmia liikennejärjestelmän kehittämiseksi

keskiviikko, 8. joulukuuta 2010

Helsingin seudulle laaditaan paraikaa suunnitelmaa liikennejärjestelmän kehittämiseksi. Tässä oma panokseni asian puolesta tässä vaiheessa. Yleisten töiden lautakunta suhtautui ajatuksiin myötämielisesti, ja kirjasimme nämä eilen lautakunnan lausuntoon. Paljon kiitoksia Kivekkään Otsolle aloitteellisuudesta saavutettavuustarkasteluiden käynnistämiseksi!

Saavutettavuustarkastelut käyttöön

Joukkoliikennevälineiden palvelualueiden laajentamiseksi on laadittava saavutettavuustarkastelut raideliikenteen asemille ja keskeisille bussipysäkeille. Saavutettavuus on arvioitava Design for All -suunnitteluperiaatteella.

Saavutettavuustarkastelu kertoo, mitä kulkuneuvon (esim. junan) ovelta kävellen ja pyöräillen saavutettavissa olevan alueen piiriin kuuluu. Saavutettavuustarkastelulla selvitetään todelliset kulkumatkat liikennevälineestä sen lähiympäristöön tietyn kokoisella alueella.

Saavutettavuuden parantamiseksi on tehtävä asema- ja pysäkkikohtaiset kehittämissuunnitelmat. Kehittämissuunnitelma kertoo, millä toimenpiteillä saavutettavuutta parannetaan kunkin joukkoliikennevälineen asemalla ja pysäkillä.

Raideverkkoon flex-vaunuilla lisää kapasiteettia

Sujuva matkaketju edellyttää, että joukkoliikenteen matkustaja voi tarvittaessa kuljettaa lastenvaunuja, pyörätuolia, polkupyörää ja matkatavaroita. Raideverkon kapasiteetin parantamiseksi ja Flirt-kaluston kehittämiseksi on selvitettävä flex-vaunujen hankkimista.

Flex-vaunut on suunniteltu tilaa vievien esineiden kuljettamista varten. Flex-vaunut merkitään selkeästi, jotta vaunun joustava käyttötarkoitus on kaikilla matkustajilla tiedossa. Flex-vaunussa istuimet ovat taitettavia ja kulkevat seinän suuntaisesti. Flex-vaunut ovat mm. Tanskassa ja Saksassa osa raideliikenteen vakiokalustoa.

Helsingin seudulle pyöräilyn kokonaissuunnitelma

HSL:n tulee laatia pyöräilyn seudullinen kokonaissuunnitelma, jolla kytketään pyöräliikenne luonnolliseksi osaksi liikennejärjestelmää. Täten varmistetaan, että pyöräilyn kehitystarpeet huomioidaan liikennejärjestelmän pitkän aikavälin suunnittelussa painottaen erityisesti pyöräreittien sujuvuutta, jatkuvuutta ja turvallisuutta. Pyöräilyn kokonaissuunnitelmat tunnetaan Ruotsissa nimellä cykelplan.

Osallistu kyselyyn ja vaikuta!

Muidenkin kannattaa ottaa kantaa asiaan esimerkiksi vastaamalla tämän linkin kautta HSL:n kauden kysymykseen!

Martti Tulenheimo

Kaupunginparantaja. Kaupunkifillarin perustaja. Tuottaja ja Helsingin polkupyöräilijät (HePo) ry:n järjestökoordinaattori. Helsingin kaupungin rakennuslautakunnan jäsen. Pyöräliiton varapuheenjohtaja.

Lisää tältä kirjoittajalta / Kotisivu

2 thoughts on “Suunnitelmia liikennejärjestelmän kehittämiseksi

  1. Voisiko joku kertoa tarkemmin missä tuolla näkyy saavutettavuustarkastelu? Lautakunnan pöytäkirjassa on liitteinä monta melko pitkää dokumenttia.

  2. Pöytäkirjaa ei ole vielä tarkastettu, joten tuolla näkyy vain esityslista.

    Tämä linkki ei toimi vielä, mutta kun pöytäkirja on tarkastettu, se tulee kohtaan §9 ”30.11.2010 pöydälle pantu asia Lausunto HSL:n Helsingin liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2011) luonnoksen kehittämisohjelmasta ja ympäristöselostuksesta”.

Kommentoi