Yleinen

Kalasataman katusuunnitelmia 2/2

keskiviikko, 29. syyskuuta 2010

Laitoin seuraavaa palautetta rakennusvirastolle. Tuli vähän kiire, nin tämä on aika yleisluontoinen, enkä ehtinyt kerätä toista kertaa kommentteja.

Itse suunnitelmaluonnokset rakennusvirasto on jo poistanut netistä tapansa mukaisesti. Voin lähettää pdf:iä jos joku kaipaa.

—–

Kaupunkifillari-blogin ja Helsingin vihreiden pyöräilytyöryhmän muistutus Sörnäisten alueen katusuunnitelmiin 29667 – 29671

Kalasataman alue, jota suunnitelmt käsittelevät on merkittävä hanke, jossa luodaan tulevaisuuden Helsingin näyteikkunaa. Olisikin erittäin tärkeää, että myös alueen pyöräinfrastruktuuri suunnitellaan tulevaisuutta varten, eikä vanhentuneiden suunnitetluperiaatteiden mukaisesti.

Nyt nähtävänä olevissa kaavoissa suunnittelu perustuu vahvasti pyöräteihin, jotka erotetaan ajoradasta. Tämä on vanhanaikainen ja epätarkotuksenmukainen tapa toteuttaa pyöräinfrastruktuuria, ja Helsingin kaupunki on pääsääntöisesti luopumassa tällaisesta suunnittelusta.

Modernimpi lähestymistapa, jota myös kaupungin valmisteilla olevat pyöräilyn suunnittelutapaohjeet esittävät, perustuu pyöräilyn yhdistämiseen ajoradalle muun ajoneuvoliikenteen liikennevirtaan, joko pyöräkaistoin tai risteyksissä pyöräkaistaksi laskeutuvin yksisuuntaisin pyörätein. Esimerkkinä tästä voi katsoa vaikkapa Nordenskjöldinkadun ja Mechelininkadun uudesta liikennesuunnitelmasta.  Pyöräilijöiden siirtyessä ajoradalle myös jalkakäytävät voidaan vapauttaa paremmin kävelijöiden, terassien ja kivijalkaliikeiden käyttöön, mikä tukee elävää kaupunkirakennetta.

Erityisesti haluamme esittää seuraavat huomautukset:

 • Lähes kaikilla suunniteltavilla kaduilla autoliikenteen määrä on vähäinen. Tälläisessä ympäristössä pyörätie on huono ratkaisu, ja pyöräkaista tai ajo ajoradalla ilman erillistä väylää on pyöräilijöille sekä helpompi että turvallisempi ratkaisu. Se on lisäksi yksinkertaisempi toteuttaa ja ylläpitää.
 • Niillä kaduilla, joilla erilliset pyörätiet ovat perusteltuja, pyörätien tulisi laskeutua hyvissä ajoin ennen risteystä ajoradan tasoon pyöräkaistaksi niin, että pyöräilijät voivat ryhmittyä autojen tapaan. Esimerkkiä tästä tarjoaa jo mainittu Mechelininkadun suunnitelma.
 • Katusuunnitelmiin on syytä pyytä kommentti kaupungin pyöräliikenteen suunnittelijalta Marek Salermolta, että ne voitaisiin päivittää uusien pyöräilyn suunnttelutapaohjeiden mukaisiksi.

Mikäli katusuunnitelmien korjaaminen nykylinjan mukaaisiksi ei ole mahdollista, ehdotamme alueen liikennesuunnitelmien palauttamista valmisteltavaksi, jotta korjaukset voitaisiin tehdä liikennesuunnitelmassa.

Kaupunkifillari-blogin ja Helsingin vihreiden pyöräilytyöryhmän puolesta,
Otso Kivekäs

2 thoughts on “Kalasataman katusuunnitelmia 2/2

 1. Vastaus palautteeseen näkyy nyt yleisten töiden lautakunnan listalla 26.10. kokoukseen.

  Oleellisesti vastaus on:

  Kalasataman Sörnäistenniemen alueen
  yleissuunnitelma on laadittu Helsingissä käytössä olleiden perinteisten
  pyöräilyperiaatteiden mukaisesti. Yleissuunnitelman ratkaisuja on
  kuitenkin katusuunnitelmavaiheessa pyritty muokkaamaan muuttamalla
  katujen molemmin puolin sijoitettujen pyöräteiden pyöräilysuuntia
  yksisuuntaisiksi ja poistamalla yhdistetyt jalkakäytävät ja pyörätiet.
  Myös risteysjärjestelyjä on hiottu.

  Lopputulos on siis kompromissi uuden ja vanhan käytännön välillä.
  Sörnäistenniemen alueella, kuten muillakin uusilla asuinalueilla, on
  asiointi- ja vieraspysäköinti sijoitettu katujen varsille. Pyöräkaistan ja
  pysäköinnin onnistunut yhdistäminen vaatisi melkoisia muutoksia
  katutilan mitoituksiin asemakaavassa. Asemakaavan muutos ei alueen
  toteutuksen aikataulusta johtuen ole kuitenkaan mahdollista.
  Nyt nähtävillä olleisiin katusuunnitelmiin tullaan vielä tekemään
  liikennesuunnitteluosaston pyöräilyasiantuntijoiden kanssa joitakin
  tarkistuksia ennen rakennussuunnitelmien valmistumista ja
  rakentamisen aloitusta. Tavoitteena on edelleen muokata yksityiskohtia
  lähemmäksi uudentyyppistä pyöräilymallia
  .

  Eli suomeksi tulkiten suunnileen ”Joo, onhan tää huono, mutta ajateltiin nyt kuitenkin tehä näin. Yritetään ehkä vielä vähän korjailla pahimpia kohtia”. Täytyy miettiä, jos lautakunnan saisi vatimaan tuosta vähän selvempää vastausta. Erityisesti Marekin kannanoton tuosta jos vaatisivat.

  Hauskana yksityiskohtana, HKR:n muistutusten käsittelyprosessi ilmeisesti toimii niin, että sähköpostit ensin printataan, ja sitten skannataan huonolaatuiseksi kuvaksi. En tiedä, onko tarkoitus kannustaa lautakunnan jäseniä olemaan lukematta niitä, vai onko toiminnassa vaan huomattavasti kehittämisen varaa.

Kommentoi