Yleinen

Bicycle Master Plan -konsepti Helsinkiin (3/3)

perjantai, 23. huhtikuuta 2010

Helsingissä ei ole aiemmin laadittu BMP-ohjelmaa, vaan nyt ollaan tekemässä pioneerityötä kaupunkimme osalta.

Keskeistä BMP-ohjelmatyössä on, että toiminnan ohjaus on asiantuntevissa käsissä. Siksi on elintärkeää, että ennen kuin ohjelman laatimista pannaan liikkeelle, käynnistetään niinikään kaupunginvaltuuston strategiaohjelmassa sovittu Helsingin pyöräilyasioita koordinoiva pyöräilyprojekti. Vetovastuu BMP:n valmistelusta annetaan projektin haltuun.

Pyöräilyprojekti koordinoi kaupungin virastojen välistä yhteistyötä kaikissa pyöräilyasioissa. Sen esikuva on esteettömyysasioita yhteenniveltävä Helsinki kaikille -projekti. BMP puolestaan vertautuu Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelmaan, jota kaupungin virastot ja laitokset toiminnassaan toteuttavat.

Vähintään yhtä tärkeää onkin, että kaikki kaupungin keskeiset virastot ja muut toimijat sitoutuvat yhteiseen tavoitteeseen.

BMP-ohjelma laaditaan huolella. Sen valmistelu teetetään alan ammattilaisilla. Työssä kuullaan myös helsinkiläisten pyöräilijöiden omia näkemyksiä ja hyödynnetään heidän osaamistaan. Pyöräilyprojektia puolestaan hahmottellaan paraikaa kaupunkisuunnitteluvirastossa.

Kunhan ohjelmaa ja muita pyöräilyasioita koordinoiva projekti käynnistyy, BMP-ohjelmatyö nousee Helsingissäkin keskeiseen asemaan ja parantaa pyöräilyn edellytyksiä merkittävästi.

Martti Tulenheimo

Kaupunginparantaja. Kaupunkifillarin perustaja. Tuottaja ja Helsingin polkupyöräilijät (HePo) ry:n järjestökoordinaattori. Helsingin kaupungin rakennuslautakunnan jäsen. Pyöräliiton varapuheenjohtaja.

Lisää tältä kirjoittajalta / Kotisivu

2 thoughts on “Bicycle Master Plan -konsepti Helsinkiin (3/3)

  1. ”BMP-ohjelma laaditaan huolella. Sen valmistelu teetetään alan ammattilaisilla.” Mistäs näitä alan ammattilaisia saadaan, kun Suomessa koko liikennesuunnittelun korkeakouluopetus keskittyy autoilun sujuvuuden lisäämiseen ja autoilun haittojen vähentämiseen. Pyöräily ja jalankulku niputetaan yhteen kevyeksi lkiikenteeksi ja sitä käsitellään sivuosassa ehkä yhdellä kurssilla esim. Aalto yliopistossa?

    Toistaiseksi parhaat alan ammattilaiset Suomessa ovat liikennesuunnittelijoita, jotka pyöräilevät ja ovat siten itseoppineita ja kiinnostuneita aiheesta, mutta niitä on harvakseltaan.

  2. Tällaisia ammattilaisia ei tosiaan ole Suomessa liian montaa, mutta juuri siksi kaupungin pitääkin käyttää osaavien, pyöräilyyn erikoistuneiden suunnittelijoiden ammattitaitoa.

    Tarkoitus on, että heidän kanssaan tehdään puitesopimus, jolloin kaupungin käytössä on pitkän aikaa saman ihmisen osaaminen. Näin osaaminen alkaa kasautua, ja samalla vältytään henkilöiden jatkuvasta vaihtelusta seuraavasta sattumanvaraisuudesta.

Kommentoi