Yleinen

Pyörätaskut joo :) yksisuuntaisia toiseen suuntaan pyörille ei :(

sunnuntai, 25. huhtikuuta 2010

Valtioneuvoston sivuilta poimittua:

Hallituksen esitys (HE 48/2010 vp) laiksi tieliikennelain muuttamisesta. Tieliikennelain säännöksiin tehdään muutoksia, joilla yhdenmukaistetaan jalkakäytävää ja pyörätietä koskevia määritelmiä. Pysäyttämis- ja pysäköintikieltoa koskeviin sääntöihin lisätään pysäyttämis- ja pysäköintikielto viittä metriä ennen pyörätien jatketta. Pihakadulla ajamista koskevaa sääntöä muutetaan siten, että pihakaduksi voidaan merkitä myös katu, jolla moottoriajoneuvojen läpiajo sallitaan. Tienpidossa käytettävän ajoneuvon kuljettajalla on oikeus poiketa kävelykadun ja tunnelin liikennesäännöistä. Lisäksi muutetaan toimivaltainen viranomainen, joka määrää henkilön erikoiskuljetuksen liikenteen ohjaajaksi. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan kesällä 2010. (LVM yli-insinööri Mikko Karhunen 09 160 28014)

Pyöräilijöiden näkökulmasta mainittu lakiesitys liittyy ns. pyörätaskulakiin, johon tämän blogin lukijoiden ja kirjoittajien voimin annettiin lausunto tammmikuussa.

Esitys tulee lähiviikkoina lähetekeskusteluun eduskuntaan, siirtyy liikennevaliokunnan käsiteltäväksi, ja palautuu sieltä eduskunnan hyväksyttäväksi.

Pyöräilyn salliminen yksisuuntaisilla kaduilla molempiin suuntiin on jätetty pois esityksestä, koska sitä vastusti suurin osa lausunnon antaneista, mm. poliisi, Liikenneturva, Autoliitto ja suunnittelutoimistot. Jotkut ovat sillä kannalla, että eduskunnan liikennevaliokunnan pitäisi lisätä se takaisin jo nyt. Toisaalta jos siihen aletaan tehdä muutoksia ministeriössä tai valiokunnassa, on vaarana ettei tämä etene tällä vaalikaudella ollenkaan, ja jää saamatta pyörätaskutkin (tästä keskusteltiin Kaupunkifillarin FB-ketjussa).

Niin kurjalta kuin se kuulostaakin, ehkä pitää odotella pari vuotta ja kerätä siinä ajassa vahvaa koti- ja ulkomaista perustelua niin yksisuuntaisilla vastasuuntaan pyöräilylle kuin pyörätien käyttöpakon lieventämiselle. Asiasta tehtäneen uusi esitys ennen pitkää.

Pyörätasku käytössä Portlandissa

Antti Poikola

Aktiivinen pyöräilyn edistäjä. Entinen Jyväskyläläinen ja nykyisin taas Helsinkiläinen paluumuuttaja.

Lisää tältä kirjoittajalta / Kotisivu

15 thoughts on “Pyörätaskut joo :) yksisuuntaisia toiseen suuntaan pyörille ei :(

 1. Kaupunkifillari eilen: ”Esitys tulee lähiviikkoina lähetekeskusteluun eduskuntaan, siirtyy liikennevaliokunnan käsiteltäväksi, ja palautuu sieltä eduskunnan hyväksyttäväksi.”

  Tarkemmin sanottuna HE 48/2010 tulee lähetekeskusteluun huomenna tiistaina.

 2. Ja vielä tarkemmin sanottuna pyöräilyä koskevat asiat ovat osa samaa kokonaisuudistusta, mutta eivät sisälly HE 48/2010:een, vaan tulevat ministeriöltä (LVM) tieliikenneasetukseen ilman eduskuntakäsittelyä. HE 48/2010 koskee tieliikennelakia. Mutta siis samasta uudistuspaketista on kyse.

 3. Nyt te puhutte jo niin byrokratiapolitiikka, että tavan pyöräilijä tippuu satulasta. Kuka puhuu koska ja mistä? Onko olemassa linkkejä papereihin, joita pitäisi lukea… ovatko tuo ”HE 48/2010” salainen avain, jolla pitäisi jostain löytyä itse esitysteksti, mikä sitten menee lähetekeskusteluun jne.

  Entäs se asetus, milloin ja kuka ja miten siitä keskustellaan?

 4. ”HE 48/2010” on juuri se avainkoodi, jolla asia etenee Suomen hallituksen esityksenä numero 48 vuonna 2010 eduskunnan lähetekeskusteluun huomenna, tiistaina 27.4.2010 klo 14:00 alkavaan eduskunnan täysistuntoon.

  Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) on vuoden 2009 aikana valmistellut uudistuspaketin koskien sekä tieliikennelakia että sitä täydentävää tieliikenneasetusta. Hankkeen taustat selviävät täältä: http://j.mp/aYpTS6

  Pyöräilyn kannalta keskeisin osa uudistuksesta ovat ns. pyörätaskut. Niitä koskeva muutos kirjataan tieliikenneasetukseen. Asetus tulee voimaan myöhemmin valtioneuvoston (VN) päätöksenä, eli sitä ei käsitellä osana tieliikennelakia.

  Toinen keskeinen osa uudistusta pyöräilijän kannalta on, että pyörätien jatkeen merkitseminen. Mahdollinen tulkinta, jonka mukaan pyöräilijä ei saisi ajaen ylittää suojatietä (vaan joutuisi taluuttamaan pyörän suojatien yli), on ongelmallinen, ja on huolehdittava, ettei tällaista tulkintaa pääse syntymään.

  Tieliikenelain osalta asia etenee kokonaisuudessaan näin: http://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiat/HE+48/2010

  VN:n asetus tieliikenneasetuksen muuttamisesta on vasta valmisteilla. Sen lopullinen sisältö varmistuu toukokuun aikana. Asetuksen voimaantulotavoite on kesäkuu 2010.

 5. Eikös tässä samassa paketissa ollut pohdittavana ajoradalla ajamisen salliminen ja jalkakäytävällä ajo? Miten niille kävi?

 6. ”Ehdotus 2. Jalkakäytävällä pyöräily

  – Pyöräilijöiden turvallisuuden vuoksi voisi olla joissain tapauksissa perusteltua käyttää jalkakäytävää pyörällä ajamiseen. Jalkakäytävällä liikkuu paljon tienkäyttäjiä, joiden turvallisuus ja turvallisuudentunne vaarantuvat jalkakäytävälle tulevista pyöräilijöistä. Tämän vuoksi ei ole perusteltua laajentaa mahdollisuutta ajaa polkupyörällä jalkakäytävällä.

  – Lausunnoissa kannatettiin yleisesti ehdotusta. Muutamassa lausunnossa esitettiin, että jalkakäytävällä voisi tietyissä tilanteissa sallia myös pyöräilyä.

  – Jatkovalmistelu ehdotuksen mukaisesti.”

  http://j.mp/aYpTS6

 7. ”Ehdotus 7. Pyörätietä osoittavan liikennemerkin velvoittavuus

  – Monet nopeasti liikkuvat pyöräilijät haluaisivat käyttää ajorataa pyörätien sijasta, koska ajaminen aiheuttaa vaaratilanteita ja epämukavuutta pyörätien muille käyttäjille. Säännöksiä ei muuteta. Wienin liikennemerkkisopimuksen sanamuoto merkin velvoittavuudesta on ehdoton.

  – Osa lausunnonantajista halusi lievennyksiä pyörätien käyttövelvollisuuteen. Varsinkin pyöräilijöitä edustavat lausunnonantajat pitivät nykyistä säännöstä huonona. Eräissä lausunnoissa toivottiin, että käytössä olisi velvoittavan pyörätiemerkin lisäksi ohjeellinen pyörätiemerkki.

  – Jatkovalmistelu ehdotuksen mukaisesti.”

  http://j.mp/aYpTS6

 8. Eipä se ajoratapyöräily sitten tietenkään edennyt. Paskajuttu.

 9. Tuohon jälkimmäiseen, eli ajoradalla ajamisen sallimiseen, on olemassa ratkaisu, joka onnistuu Wienin liikennemerkkisopimuksen puitteissa, mutta jota LVM ei ole huomioinut.

  Saksassa pyöräväylää, jota ei ole merkitty liikennemerkillä, vaan vain katumerkinnällä (esimerkiksi katuun maalatulla pyöräväylän symbolilla) saa ja voi käyttää, mutta sitä ei ole pakko käyttää. (Lähde: http://www.versicherung-und-verkehr.de/index.php?id=514)

  Yritetäänpä pohtia, miten samanlaisen sovelluksen voisi toteuttaa Suomessa! Löytäisikö joku saksantaitoinen tuon linkin kautta tekstistä kohdan, jossa asia on ilmaistu?

 10. Reimahan on melkein natiivi saksankielinen. Suomalaiset vaan tuppaa olemaan niin virkaintoisia, että voi olla halua olla tulkitsematta asiaa, kuten Saksassa (ups… lipsahti skeptisyyttä peliin)

 11. Radwege: Prinzipiell gilt auch auf Radwegen das ”Rechtsfahrgebot”. Radfahrer müssen Radwege benutzen, wenn die jeweilige Fahrtrichtung mit den Zeichen 237, 240 oder 241 gekennzeichnet ist. … Es dürfen aber auch andere rechte Radwege benutzt werden.

  Andere Radwege: Neben den mit den blauen Verkehrszeichen ausgeschilderten Radwegen gibt es auch ”andere” Radwege ohne Beschilderung. Man erkennt sie in der Regel an der Art der Pflasterung, an einem aufgemalten Fahrradpiktogramm oder an der Einfärbung. Diese anderen Radwege rechts von der Fahrbahn können Radfahrer benutzen, müssen es aber nicht. Andere Radwege links von der Fahrbahn dürfen nicht benutzt werden.

  Pyörätiet: Pyöräteitäkin koskee oikella puolella ajamisen sääntö. Pyöräilijän on käytettävä pyörätietä, kun se on merkitty kylteillä 237,240 tai 241. … Mutta myös muita/toisia/vaihtoehtoisia oikeita pyöräväyliä saa käyttää.

  Muut pyöräväylät: Sinisellä kylteillä merkittyjen pyöräteiden ohella on myös ”toisia/muita/vaihtoehtoisia” pyöräteitä ilman kylttejä. Nämä tunnistaa yleensä katukiveyksestä/päällysteestä, katuun maalatusta pyörän kuvasta tai päällysteen väristä. Tällaisia ajoradan oikealla puolella sijaitsevia vaihtoehtoisia pyöräväyliä pyöräilijät saavat käyttää, mutta pakko ei ole. Ajoradan vasemmalla puolella olevia Vaihtoehtoisia pyöräväyliä ei saa käyttää.

  ============

  Ihan suoraan en löydä tuosta vaihtoehtoa, jossa olisi vapaaehtoinen yhdistetty kevyenliikenteenväylä. Tuo pyöreä sininen liikennemerkki on aikamoinen hirviö. Jäi jotenkin sellainen kuva, että jos vierekkäin on pyöräkaista ja kevyenliikenteenväylä, niin sitten saa käyttää myös pyöräkaistaa… Tosin noiden pyöräkaistojen merkitseminen on aika vapaamuotoista tässä.

  Eli vaikkapa Lauttasaarentie voisi jalkakäytävä-pyörätie-hirvityksen jättää yhdistetyksi kevyenliikenteenväyläksi, ja maalata sitten ajoradalla polkupyörän kuvan, niin että siinä voisi kiireisempi fillaristi polkea, välttäen jalkakäytäytävälle pysäköidyt autot ja busseista purkautuvat matkustajat.

 12. Eipä mitään, mukava välillä vähän kertailla… Toivottavasti Cramerin porukoilla on joku jippo takataskussa tässä kylttiasiassa.

  Tuolla selitettiin myös nuo ”fahrrad frei” -lisäkyltit, jotka on tarkoitettu varoittamaan autoilijoita yksisuuntaisilla kaduilla vastaantulevista fillaristeista. Luulin aiemmin, että nuo ”fahrrad frei”-kyltit olisivat meinanneet vapaaehtoisia pyöräteitä, mutta ilmeisesti näin ei ole. Hyvä että tuli lukaistua tämä.

  Siellä lopussa on muuten mielenkiintoinen lista pyöräilyyn liittyvistä sakoista: Puutteellinen valaistus pyörässä: 10-25€, yksisuuntaisen pyörätien väärään suuntaan ajaminen: 15€, kännykkään puhuminen tai tekstiviestin kirjoittaminen ajaessa: 25€. En tiedä miten tiukka valvonta sitten on.

 13. Juu, ei ole vapaaehtoista, vaan päin vastoin pakollista ottaa huomioon pyöräilijöitä 🙂

  Tässä muutamia kuvia “fahrrad frei” -lisäkyltin erilaisista käytännön sovelluksista:

  IMG_6284

  IMG_5955

  IMG_6021

  IMG_6049

  IMG_6000

  Einbahnstraße nach links

Kommentoi