Yleinen

Hesperian puiston peruskorjaus (osa 2/2)

maanantai, 21. joulukuuta 2009

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden erottamiseksi Hesperian puiston rantareitin varrella on siis syytä pohtia tehokkaita erotusmenetelmiä. Lohkopintaisen nupukiveysraitaratkaisun rinnalla (eli sen lisäksi) sellaisia voisivat olla esimerkiksi seuraavat toimenpiteet:

• pyörätien toteuttaminen värillisellä asfaltilla, kuten mm. Hyväntoivonpuistossa (ottamatta kantaa värin valintaan)

Sininen asfaltti

• vaihtoehto värilliselle asfaltille olisi pyörätien toteuttaminen eri materiaalista kuin jalkakäytävä; Belgiassa ja Hollannissa käytetään mm. betonia (kuvan reitti on tarkoitettu vain pyöräilijöille)

IMG_2409

• riippumatta edellisistä toisilleen vaihtoehtoisista materiaaliseikoista pyörätie on syytä jakaa valkealla katkoviivalla ajosuuntien erottamiseksi, kuten keväällä 2010 uudistettava Helsingin pyöräväylien suunnitteluohjeistus tullee neuvomaan ja kuten Ruotsissa ja Tanskassa toimitaan

IMG_5767

• valkoisen keskiviivan kummallekin puolelle pyörätietä ja siitä nupukiveysraidalla erotetulle jalkakäytävälle on syytä maalata pyörätien ja jalkakäytävän käytöstä ohjeistavat symbolit riittävän tihein välein

IMG_5775

• pyörätien ajosuunta tulisi merkitä katkoviivan molemmille puolille ajosuuntaan maalatulla pyöräsymbolilla sekä erityisesti ajosuuntaan osoittavalla nuolella

IMG_5769

• jalkakäytävä ja pyörätie on tien pintaan maalattujen symbolien lisäksi syytä merkitä riittävän tihein välein liikennemerkeillä

IMG_5697

liikennemerkkien sijoittelussa on huomioitava, kenelle niiden viesti on suunnattu: Helsingissä käytetään yleisesti jopa 3,5 metriä korkeita liikennemerkkitolppia, koska ne on optimoitu bussien ja rekkojen kuljettajien näkökentän mukaan; Hesperian puistoon olisi syytä tuoda liikennemerkkitolppia, jotka on optimoitu keskipituisen jalankulkijan havaintokentän mukaan (lapset huomioiden); ohessa esimerkki Brysselistä

Velo-city 2009-53

Näitä toimenpiteitä tultaneen näkemään Helsingissä pyöräväylien uusien suunnitteluohjeiden valmistuttua yleisesti muuallakin. Koska Hesperian puisto ajoittunee kuitenkin ennen kesäkuuta 2010, jolloin ohjeiden pitäisi olla valmiit, tässä esitettyjä ehdotuksia voisi olla paikallaan harkita vakavasti hyvänä pilottihankkeena sekä pyöräilyn että jalankulun edellytysten parantamiseksi.

Toivottavasti kommenteista olisi pikemminkin apua kuin haittaa jatkosuunnittelua varten.

Martti Tulenheimo

Kaupunginparantaja. Kaupunkifillarin perustaja. Tuottaja ja Helsingin polkupyöräilijät (HePo) ry:n järjestökoordinaattori. Helsingin kaupungin rakennuslautakunnan jäsen. Pyöräliiton varapuheenjohtaja.

Lisää tältä kirjoittajalta / Kotisivu

Kommentoi