Yleinen

Porin kuolonkolari: hovioikeuden tuomio

maanantai, 4. huhtikuuta 2016

Viime vuonna Kaupunkifillari kritisoi Satakunnan käräjäoikeuden päätöstä kolarista, jossa A:n kuljettama auto törmäsi pyöräilijä B:hen. Viime perjantaina Vaasan hovioikeus kumosi käräjäoikeuden päätöksen ja tuomitsi A:n liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kuolemantuottamuksesta sakkoon.

Kolarin jälkiä. Kuva: Petri Sipilä
Kolarin jälkiä. Kuva: Petri Sipilä

Käräjäoikeuden mukaan törmäys saattoi tapahtua ajoradalla, joten A on vapautettava syytteestä. Hovioikeus arvioi asiaa toisin:

Tieliikennelain 3 §:n 1 momentin mukaan tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Saman lain 30 §:n 1 momentin mukaan ajoneuvonkuljettajan on kohdatessaan tai ohittaessaan polkupyöräilijän annettava tälle ajoneuvon koko ja nopeus huomioon ottaen turvallinen tila tiellä (varovaisuusvelvollisuus kevyttä liikennettä kohtaan). Tieliikennelain 8 §:n 1 momentin mukaan ajoneuvoja on kuljetettava ajoradalla. Jos tien oikealla puolella on piennar, jolla ajo käy haitatta päinsä, polkupyörää ja muuta moottoritonta ajoneuvoa sekä mopoa on kuitenkin kuljetettava pientareella.

… Vaikka B:n onkin tullut lähtökohtaisesti pysytellä pientareen puolella, on polkupyöräilijän horjahtamisesta tai muusta syystä tapahtuvaa ajautumista ajoradalle pidettävä varsinkin ylämäessä siinä määrin varteenotettavana ja ennalta arvattavana mahdollisuutena, että ohitukseen ryhtyvän ajoneuvon kuljettajan on siihen varauduttava. Käsillä olevassa tapauksessa A on havainnut B:n hyvissä ajoin ja hänellä on ollut mahdollisuus vaaran ja vahingon välttämiseksi hidastaa ajonopeuttaan merkittävästikin, siirtyä käyttämänsä ajokaistan vasempaan reunaan ja tarvittaessa ohittaa B:n vasta ylämäen jälkeen. A on kuitenkin laiminlyönyt noudattaa häneltä tilanteessa edellytettyä varovaisuutta kevyttä liikennettä kohtaan ja törmännyt B:n kuljettaman polkupyörän takaosaan syytteessä kuvatuin seurauksin.

Hovioikeus on asian ytimessä. Onnettomuus saattoi tapahtua ajoradalla, mutta ajoradallakaan ei saa ajaa toisen päälle. Pyöräilijällä ei ole ehdotonta velvollisuutta pysyä pientareella eikä hänen tarvitse varmistaa riittävää turvaväliä ojassa rämpimällä, vaan turvaväli on ohittajan vastuulla.

Kommentoi