Jyväskylä

Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen toimenpidesuunnitelma 2020 julkaistu

tiistai, 6. maaliskuuta 2012

Liikennevirasto on julkaissut Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen toimenpidesuunnitelma 2020:n. Laajalla kokoonpanolla valmisteltu, vuoteen 2020 ulottuva toimenpidesuunnitelma pohjautuu viime vuonna julkaistuun Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen strategia 2020:een.

Suunnitelmaa voi monilta osin pitää ansiokkaana ja jopa edistyksellisenä, mitä ei voi sanoa kaikista vastaavista suunnitelmista. Jos suunnitelmassa esitetyt tavoitteet toteutuvat, niin suomalainen pyöräily on merkittävästi nykyistä pidemmällä. Toimenpidesuunnitelmassa listataan kaikkiaan 33 neljään pääryhmään jaoteltua toimenpidettä kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi.

Toisaalta monet esitetyt keinot ja tavoitteet ovat vielä varsin vaatimattomia ja paikoin ympäripyöreitä. Kuten olemme JYPS:in puolelta aiemmassa lausunnossamme todenneet, niin monia suunnitelman kohtia olisi vielä voinut terävöittää. Jo lähtökohtatavoite ”20 prosenttia enemmän kävely- ja pyöräilymatkoja vuoteen 2020 mennessä” on kovin vaatimaton. Lausunnossamme kiinnitimme huomiota myös esimerkiksi kävelyn ja pyöräilyn matkatavoitteen niputtamiseen, vaikka muuten suunnitelmassakin on suuntana kävelyn ja pyöräilyn jäsentäminen toisistaan eriävinä liikennemuotoina.

Joka tapauksessa toimenpidesuunnitelma on valtava askel suomalaisessa liikenne- ja pyöräilypolitiikassa. Tällainen valtakunnallisen tason kävelyn ja pyöräilyn kokonaissuunnitelma on puuttunut meiltä tähän asti kokonaan. Kaikki voimat pitää valjastaa suunnitelman toteuttamiseen.

2 thoughts on “Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen toimenpidesuunnitelma 2020 julkaistu

  1. En tunne paikallispolitiikan kenttää tarpeeksi hyvin. Kenelle pitäisi laittaa viestiä tai mille lautakunnalle, että joku kirjoittaisi Jyväskylän version näistä dokumenteista?

  2. Kaupunki on ollut aikeissa laatia erilliset kävelyn ja pyöräilyn toimenpidesuunnitelmat. On vielä avoinna miten, milloin ja keiden tekemänä…

    Kaupunkirakennelautakunta (http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/lautakunnat/kaupunkirakenne) pääasiassa vastaa täällä pyöräilyyn liittyvistä asioista.

    Pyöräilytietämyksessä ja -osaamisessa olisi kyllä vielä kaikilla tahoilla ja tasoilla petraamisen varaa. Suosittelen pitämään säännöllisesti yhteyttä sekä poliittisiin päättäjiin että viranhaltijoihin.

Kommentoi