Helsinki

Tutkijat arvioivat Helsingin pyöräily- ja kävelyolosuhteet

perjantai, 11. helmikuuta 2011

Kalle Vaismaan esitys - Liikennesuunnittelun uusi aika

Helsinki pyöräilykaupungiksi – oppia Euroopasta -seminaari 16.2. klo 10:00-12:30, Kansakoulukatu 3. Seminaari on maksuton ja avoin kaikille.

Antakaas kommentteja tutkijoiden käyttöön vastaamalla tähän kyselyyn.

Tampereen teknillisen yliopiston Kalle Vaismaan tutkimusryhmän havaintoihin voi perehtyä jo etukäteen tämän linkin takana olevasta esityksestä.

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston tiedote 11.2.2011

Tampereen teknillisen yliopiston tutkimusryhmä arvioi Helsingin pyöräily- ja kävelyolosuhteet. Arvioinnin perusteella tutkijat antavat Helsingille toimenpidesuosituksia kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi. Tutkijat vierailevat kaupungissa 16.–17. helmikuuta tekemässä havainnointia kävellen ja pyöräillen.

Helsinkiläiset voivat osallistua tutkimusprojektiin antamalla palautetta kaupungin pyöräily- ja kävelyolosuhteista. Palautteen antaminen onnistuu täyttämällä kyselylomake osoitteessa www.tut.fi/liku/pykala-auditointi. Palaute auttaa tutkimusryhmää arvioinnin tekemisessä ja antaa arvokasta tietoa Helsingin kaupunkisuunnittelijoille pyöräilyn ja kävelyn kehittämiseen. Kyselyyn voi vastata huhtikuun loppuun asti.

Arviointi osa laajempaa tutkimusta

Helsingin olosuhteiden arviointi on osa Tampereen teknillisen yliopiston PYKÄLÄ-projektia. Sen tavoitteena on parantaa pyöräilyn ja kävelyn asemaa osana kaupunkien liikennejärjestelmää. Lihasvoimaisen liikkumisen lisääminen edistää ihmisten terveyttä ja on hyödyllistä koko yhteiskunnalle: arkiliikkuminen lisääntyy, liikenneturvallisuus paranee, ympäristöongelmat vähenevät ja kaupungista tulee entistä viihtyisämpi.

– Kaupunkien keskustat ovat herkkiä alueita, koska siellä on kaupunkielämän sykkeen ydin. Ihmisten vuorovaikutukselle tulee olla tilaa, minkä vuoksi keskustoissa on edistettävä ensisijaisesti kävelyä, sen jälkeen pyöräilyä ja kolmantena joukkoliikennettä, toteaa liikenne- ja kuljetustekniikan professori Jorma Mäntynen Tampereen teknillisestä yliopistosta. Hän toimii projektin vastuullisena johtajana.

Eri liikennemuotoja ei kuitenkaan olla asettamassa vastakkain, vaan tutkimusprojekti etsii niiden uusjakoa, jotta kaupunkielämän parhaat ominaisuudet tulevat esille eivätkä turmellu. Uusjakoon liittyy vyöhykeajattelu. Eri alueilla tulee edistää eri liikennemuotoja.

– Kaupunkisuunnittelussa pitää löytää kunkin liikennemuodon parhaat piirteet ja pohtia, mikä kulkumuoto sopii parhaiten eri vyöhykkeille, Mäntynen tiivistää.

Esimerkkiä eurooppalaisista pyöräilykaupungeista

PYKÄLÄ-projektissa on kerätty laaja-alainen materiaali kymmenestä eurooppalaisesta pyöräilyn ja kävelyn esimerkkikaupungista. Materiaalin avulla selvitetään, mitkä ovat pyöräilyn ja kävelyn menestystekijät. Tietoa sovelletaan suomalaisiin kaupunkeihin, annetaan toimenpidesuosituksia ja laaditaan työkaluja, joiden avulla suunnittelijat voivat soveltaa menestystekijöitä Suomeen. Lisäksi projektissa kehitetään pyöräilyn ja kävelyn laskentamenetelmä, jolla voidaan seurata pyöräily- ja kävelymäärien kehittymistä Suomessa.

PYKÄLÄ-projekti on kaksivuotinen ja päättyy ensi kesänä, joten tulokset valmistuvat alkusyksyyn mennessä. Projektissa on mukana kahdeksan suomalaista kaupunkia: Helsingin lisäksi Tampere, Oulu, Jyväskylä, Pori, Lappeenranta, Hyvinkää ja Porvoo. Lisäksi mukana on liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, opetusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Liikennevirasto ja Pyöräilykuntien verkosto ry.

Helsinki pyöräilykaupungiksi – oppia Euroopasta -seminaari 16.2.

Tutkimusryhmä esittelee eurooppalaisista kaupungeista koottuja tuloksia Helsinki pyöräilykaupungiksi – oppia Euroopasta -seminaarissa keskiviikkona 16.2.2011 klo 10.00–12.30. Tilaisuudessa esitellään myös Helsingin pyöräilyprojektia. Seminaari pidetään Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston auditoriossa, Kansakoulukatu 3. Seminaari on maksuton ja avoin kaikille.

Anna tällä kyselyllä palautetta Helsingin pyöräily- ja kävelyolosuhteista

Antti Poikola

Aktiivinen pyöräilyn edistäjä. Entinen Jyväskyläläinen ja nykyisin taas Helsinkiläinen paluumuuttaja.

Lisää tältä kirjoittajalta / Kotisivu

One thought on “Tutkijat arvioivat Helsingin pyöräily- ja kävelyolosuhteet

Kommentoi