Jyväskylä

PYKÄLÄ-projekti

maanantai, 24. tammikuuta 2011

Jyväskylän pyöräily- ja kävelyolosuhteet arvioidaan

Jyväskylän kaupunki on mukana Tampereen teknillisen yliopiston toteuttamassa PYKÄLÄ-projektissa, jonka tavoitteena on parantaa pyöräilyn ja kävelyn asemaa osana kaupunkien liikennejärjestelmää. Projektissa on kerätty materiaalia kymmenestä eurooppalaisesta pyöräilyn ja kävelyn esimerkkikaupungista. Kerätyn aineiston pohjalta hahmotellaan pyöräilyn ja kävelyn menestystekijät.

Asukkailta toivotaan palautetta Jyväskylän pyöräily- ja kävelyolosuhteista

PYKÄLÄ-projektin tutkijat saapuvat 26.–27.1. havainnoimaan Jyväskylän pyöräily- ja kävelyolosuhteita. Tarkoitus on arvioida Jyväskylän pyöräily- ja kävelyolosuhteet ja antaa niistä toimenpidesuosituksia. Tutkijat keräävät havaintoaineistoa kaupunkialueesta kävellen ja taittopyörillä liikkuen. Myös kaupunkilaiset voivat osallistua projektiin ja antaa palautetta kaupungin pyöräily- ja kävelyolosuhteista vastaamalla kyselyyn osoitteessa http://www.webropol.com/P.aspx?id=504455&cid=38679360.

Asukaspalaute auttaa tutkimusryhmää arvioinnin tekemisessä ja antaa arvokasta tietoa kaupungin liikenteen sekä maankäytön suunnitteluun.

Tuloksia päästään hyödyntämään syksyllä 2011

PYKÄLÄ-projektin tuloksia tullaan jatkossa soveltamaan suomalaisiin kaupunkeihin. Suunnittelijoiden käyttöön valmistuu toimenpidesuosituksia ja työkaluja, joiden avulla he voivat hyödyntää eurooppalaisten pyöräilyn ja kävelyn esimerkkikaupunkien menestystekijöitä suomalaisissa kaupunkiympäristöissä. Projektissa kehitetään myös pyöräilyn ja kävelyn laskentamenetelmä, jolla voidaan seurata pyöräily- ja kävelymäärien kehittymistä. Kaksivuotinen PYKÄLÄ-projekti päättyy kesällä 2011 ja tuloksia siitä saadaan alkusyksyyn mennessä. Jyväskylän kaupungin lisäksi projektissa ovat mukana Helsinki, Tampere, Oulu, Pori, Lappeenranta, Hyvinkää ja Porvoo. Lisäksi mukana on liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, opetusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Liikennevirasto ja Pyöräilykuntien verkosto ry.

2 thoughts on “PYKÄLÄ-projekti

  1. Hankkeen tuloksista syntynyttä kirjaa (http://verkkokauppa.juvenes.fi/fi/460/t_2159) voi ehdottomasti suositella! Loppuvuoden aikana on tulossa myös toinen kirja, jossa ehdotetaan monenlaisia kävelyn ja pyöräilyn edistämistoimenpiteitä Pykälässä mukana olleille kaupungeille (esim. Jyväskylä).

Kommentoi