Toimintasuunnitelmia vuodelle 2010

torstai, 19. marraskuuta 2009

Hollanti 200

Päivien pimetessä on aika alkaa pohtia tulevan vuoden toimintaa. Ohessa alustava hahmotelma niistä vaikuttamisen pääkohteista, joihin pyöräilyn edistämiseksi pitää ensi vuonna erityisesti panostaa. Listaa saa jatkaa kommenteilla.

Ajattelun muutos

• ”Kevyen liikenteen” terminologian haastaminen.

• Keskustelun fokus: pois hyvin hedelmättömästä, pääasiassa kypäränkäyttöön liittyvästä keskustelusta – kohti hyötypyöräilyn edellytysten parantamiseen tähtäävien asioiden esilletuontia.

• Mielikuvan muuttaminen: pyöräily on ensisijaisesti liikennemuoto ja vasta toissijaisesti liikuntaa tai vapaa-ajan harrastustoimintaa.

Konkreettiset toimet

• Joukkoliikenteen ja pyöräilyn kumppanuuden vahvistaminen (kohteina HKL, HSL, VR).

• Kaupunkipyöräjärjestelmän potentiaalisten miinojen purkaminen.

• Pyöräilyn tekeminen näkyväksi kaupunkikuvassa: pyörätaskut, pienoisliikennemerkit, uusien suunnitteluohjeiden soveltaminen jne.

• Kansallisen pyöräilyliiton perustaminen.

• Yhteistyön tiivistäminen aktiivisten pyöräilijöiden kesken esimerkiksi ”fillariklubia” tai ”fillarifoorumia” järjestämällä.

• Yhteistyön käynnistäminen muiden puolueiden pyöräilyihmisten kanssa esimerkiksi järjestämällä tapaamisia.

• Osallistuminen Velo-city 2010 -konferenssiin mahdollisimman laajalla Suomen delegaatiolla.

• Pääkaupunkiseudun yhtenäinen pyöräilyn valtaväyläverkostohanke (kohteina Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta, Uudenmaan maakuntahallitus, Tiehallinto).

• Raideliikenteen investointipäätöksiin vaikuttaminen kaikilta osin, jotka liittyvät esimerkiksi pyörien kuljettamiseen  joukkoliikennevälineissä (asialistalla niin junat kuin raitiovaunutkin).

• Pyöräväylien talvikunnossapidon parantaminen (kohteina HKR ja valtuuston 2011 budjettikeskustelut).

• Mahdollisuus antaa palautetta liikennesuunnitelmista. Maankäyttö- ja rakennuslaki ei edellytä palautemahdollisuutta liikennesuunnitelmista, vaikka kaavoista ja katusuunnitelmista kylläkin. Ongelma on, että pyöräilyn kannalta tärkeimmät päätökset tapahtuvat juuri liikennesuunnitelmien yhteydessä (kohteena KSV).

• Tietöiden haittojen vähentäminen. Keinoina pyöräilijöiden liikennetarpeiden huomiointi ja kiertoreittien pakollinen ja selkeä merkintä (kohteena HKR).

Martti Tulenheimo

Kaupunginparantaja. Kaupunkifillarin perustaja. Tuottaja ja Helsingin polkupyöräilijät (HePo) ry:n järjestökoordinaattori. Helsingin kaupungin rakennuslautakunnan jäsen. Pyöräliiton varapuheenjohtaja.

Lisää tältä kirjoittajalta / Kotisivu

12 thoughts on “Toimintasuunnitelmia vuodelle 2010

 1. Paradoksi: autoilu hyötyy joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn keskenäisestä konfliktista.

  Kun bussikuskit eivät enää ahdistele pyöräilijöitä autoteillä, pyöräilijät jalankulkijoita jalkakäytävillä ja jalankulkijat toikkaroi pyöräteillä, ollaan askel lähempänä tilannetta, jossa autoilijoiden yksinoikeus fyysisen kaupunkitilan käyttämiseen voidaan laajalti kyseenalaistaa.

 2. voisin lisätä listaan konkreettisena toimena Velo-city 2010 konferenssiin osallistuminen mahdollisimman laajalla Suomen delegaatiolla!

 3. Tuli muuten mieleen pari olennaista asiaa, jotka olivat unohtuneet toimintasuunnitelmaluonnoksesta, vaikka olemme niistä muualla paljon keskustelleetkin:

  • pyöräväylien talvikunnossapito
  • yhtenäinen pyöräilyn valtaväyläverkosto edistämään ja helpottamaan työmatkapyöräilyä sekä lisäämään pyöräilyn turvallisuutta.

  Lisään nämäkin suoraan tekstiin.

 4. Asioista olen samaa mieltä, mutta hieman vierastin tuota otsikkoa ”Abstrakti taso”. Ehkä parempi olisi ”Ajattelun taso” tai ”Ajattelun muutos”. Ajattelun muutoshan ei ole mitenkään ”abstraktia” siinä mielessä, että se olisi käytännöstä irrallista käsitteellis-teoreettista spekulointia, vaan sillä voi olla hyvinkin merkittävä vaikutus myös käytännön toimintaan ja ratkaisuihin. 😉

 5. Lisäyksiä:

  • Mahdollisuus antaa palautetta liikennesuunnitelmista. Maankäyttö- ja rakennuslaki ei edellytä palautemahdollisuutta liikennesuunnitelmista, vaikka kaavoista ja katusuunnitelmista kylläkin. Ongelma on, että pyöräilyn kannalta tärkeimmät päätökset tapahtuvat juuri liikennesuunnitelmien yhteydessä (kohteena KSV).

  • Tietöiden haittojen vähentäminen. Keinoina pyöräilijöiden liikennetarpeiden huomiointi ja kiertoreittien pakollinen ja selkeä merkintä (kohteena HKR).

 6. Muutama irtohuomio

  * Suunnitelmiin vaikuttamisen osalta: pitäisikö ottaa tavoitteeksi analysoida jokainen, tai ainakin relevantilta tuntuvat liikenne- ja katusuunnitelmat sekä kaavat foorumilla? Esimakua tuossa yllä Malminrinne-Ruoholahdenkatu -suunnitelman osalta. Kaikenlaisia kaavoja ja suunnitelmia on tietysti niin paljon, että tuo olisi varmaan melkoinen työ.
  * edelliseen liittyen, ainakin voisi seurata valtaväyliin vaikuttavia hankkeita. Mitä varten pitäisi varmaan kehittää oma näkemys siitä, minkä pitäisi olla valtaväyliä.
  * ”Fillarifoorumi” sekottuu välittömästi fillari-lehden foorumiin, joten sitä ei kannata käyttää nimenä.
  * Ensimmäinen konkreettinen toimi puhuu joukkoliikenteestä eikä viittaakaan pyöräilyyn. Ymmärrän kyllä miksi se on siellä, mutta se kannattaisi ehkä siirtää alemmas

 7. Hyviä huomioita! Haluaisitko muotoilla nuo esitykset tiiviiksi ja lisätä ne alkuperäiseen tekstiin?

  Siirrän tuon joukkoliikenneaiheisen toimen alemmas, vaikka järjestys ei olekaan vielä tässä vaiheessa viittaus prioriteettehin, vaan siihen, missä järjestyksessä ne ovat tulleet mieleen. Päätetään prioriteeteistä syystapaamisessa.

 8. Joo hyvä keskustelu, ehdottaisin, että toimintasuunnitelma oikeasti muotoiltaisiin wikiin, kun meillä sellainen on… copy-pastesin alkuperäisen tänne: http://www.kaupunkifillari.fi/wiki/index.php?title=Toimintasuunnitelma_2010

  Kommentteja toki kannattaa heitellä kevyellä mielellä vielä tänne. Omasta puolestani yrittäjänä ja insinöörinä toivoisin suunnitelmaan hieman mitattavia tavoitteita (http://en.wikipedia.org/wiki/SMART_criteria), ettei ole vain kymmenen kivaa ja viisi kaunista linjalla.

  Esim. Otson pointti liikennesuunnitelmien analysoinnista on mitattavissa, suunnitelmia ilmestyy vuoden varrella rajallinen määrä ja niitä voimme analysoida omien resurssiemme mukaisesti, toivottavasti kaikki. Suunnitelmien analysointiin voisi kehittää jotain vähän jouhevampaa prosessia… nyt se on mennyt vähän, että joku on sattumalta huomannut jonkun suunnitelman, johon sitten on hirveellä kiireellä yritetty vastata.

  Vapaaehtoisvoimin kun toimitaan, niin käytännössä suunnitelmaan kannattaa kirjata lähinnä asioita, joille tuntuisi löytyvän potentiaalisia kiinnostuneita tekijöitä. Esim. blogikirjoittelu on ollut nyt hyvässä vauhdissa ja blogi mainittiin HePo:n Polkija-lehden linkkilistallakin, joten tästä kannattaa pitää kiinni.

 9. Joo, bloggaaminen on tietty kanssa listalla ensi vuonnakin!

  Ja hyvä, mitattavia tavoitteita mieluusti. Esim. näistä tavoitteista on aika helppo suoriutua pelkällä tekemisellä:

  • Osallistuminen Velo-city 2010 -konferenssiin mahdollisimman laajalla Suomen delegaatiolla.
  • Kansallisen pyöräilyliiton perustaminen.
  • Yhteistyön tiivistäminen aktiivisten pyöräilijöiden kesken esimerkiksi “fillariklubia” järjestämällä.
  • Yhteistyön käynnistäminen muiden puolueiden pyöräilyihmisten kanssa esimerkiksi järjestämällä tapaamisia.

  Muita pitäisi arvioida kvalitatiivisemmin.

Kommentoi