Yleinen

Kysely liikennejärjestelmäsuunnitelmasta

perjantai, 30. lokakuuta 2009


Pyöräily nousuun!

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2011) kauden kysymys käsittelee pyöräilyä.

Kauden kysymys

Pyöräily vähentää liikenteen ympäristöhaittoja erityisesti, jos pyöräilyllä korvataan automatkoja. Lisäksi lukuisat kansainväliset tutkimukset osoittavat, että pyöräilyn terveyshyödyt ovat merkittäviä. Hollantilaisen tutkimuksen mukaan jo kolmen kilometrin pyöräily neljänä päivänä viikossa riittää parantamaan kuntoa, terveyttä ja hyvinvointia.

Ota kantaa liikennejärjestelmän kehittämiseen vastaamalla kauden kysymyksiin. Kysymyksiin pääset tästä linkistä.

Mikä tai mitkä seuraavista lisäisi omaa tai perheenjäsentesi pyöräilyä tehokkaimmin?

• Liikenne- ja pyöräilykasvatuksen lisääminen kouluissa
• Pyöräteiden ja -kaistojen rakentamisen lisääminen
• Parempi sää
• Pyöräteiden laatutason nostaminen (reunakivet matalaksi, tasaisemmat pinnat, värien käyttö, kiveyksellä erottaminen jalankulkijoista)
• Pyöräteiden talvikunnossapidon tehostaminen (auraus, hiekoitus)
• Pyöräreittien viitoituksen ja opasteiden parantaminen
• Pyöräreittien turvallisuuden parantaminen
• Tiedotus pyöräilyn hyödyistä omalle terveydelle
• Autoliikenteen alhaisemmat nopeusrajoitukset (20-30 km/h) keskusta-alueilla
• Parempi tieto pyöräreiteistä
• Pyöräreittien viihtyisyyden parantaminen
• Paremmat pyöräparkit ja turvalliset säilytysmahdollisuudet joukkoliikenteen asemilla (juna, bussi, metro) määränpäässä
• Kunnolliset sosiaalitilat määränpäässä (pukuhuoneet, suihkut, vaatteiden kuivatus- ja säilytysmahdollisuus)
• Jokin muu, mikä?
• Pyöräilen/pyöräilemme jo niin paljon kuin mahdollista
• Ei mikään (miksei?)

Martti Tulenheimo

Kaupunginparantaja. Kaupunkifillarin perustaja. Tuottaja ja Helsingin polkupyöräilijät (HePo) ry:n järjestökoordinaattori. Helsingin kaupungin rakennuslautakunnan jäsen. Pyöräliiton varapuheenjohtaja.

Lisää tältä kirjoittajalta / Kotisivu

Kommentoi