Helsinki

Valtuustoaloite alakoulujen polkupyöräilykieltojen kumoamiseksi ja koulun lähialueiden liikenneturvallisuuden parantamiseksi

torstai, 20. kesäkuuta 2013

Eilisessä kaupunginvaltuuston kokouksessa vihreä valtuustoryhmä jätti allaolevan aloitteen kaupunginhallitukselle.

Viime aikoina julkisuudessakin on käsitelty lukuisten helsinkiläisalakoulujen asettamia kieltoja oppilaiden koulumatkapyöräilylle. Koulut ovat perustelleet kieltoja muun muassa liikenneturvallisuuteen ja polkupyörien säilytykseen liittyvillä ongelmilla.

Liikenne- ja viestintäministeriön kevyen liikenteen edistämisohjelman mukaan erityisesti koulumatkoilla olisi tarvetta jalankulun ja pyöräilyn lisäämiselle ja näiden matkojen turvallisuutta pitäisi systemaattisesti lisätä. Pyöräilykielto lisää alakoulun lähialueiden autoliikennettä ja siten tekee kouluun saapuvien oppilaiden koulumatkasta vaarallisempaa.

Koulumatkapyöräilyn kieltäminen kouluissa on haitallista muun muassa seuraavista syistä:

 • Passiivinen ja liikkumaton elämäntapa ja sen mukanaan tuomat ongelmat kuten ylipaino on yksi suurimmista kansanterveydellisistä ongelmista. Sen sijaan, että polkupyöräilykiellon tapaisilla toimilla estetään ja hankaloitetaan arkiliikuntaa, sitä pitäisi aktiivisesti tukea ja siihen kannustaa. UKK-instituutin palvelu- ja kehityspäällikkö Anne-Mari Jussilan mukaan “kasvatuksellisesti tilanne on hassu, että ensin kielletään muutama vuosi pyöräilemästä kouluun, ja sitten patistetaan pyörän selkään. Tällainen käyttäytymismuutos ei ole välttämättä helppo”.
 • Oppilaiden koulumatkat samaankin alakouluun voivat olla hyvin erilaisia: toisilla oppilailla kouluun tuleminen vaatii useiden vilkkaasti liikennöityjen katujen ylittämistä, kun taas toisilla kouluun pääsee suoraan turvallisesti kevyen liikenteen reittejä pitkin. Pyöräilykielto ei ota tätä todellisuutta huomioon ja estää myös niiden oppilaiden koulumatkapyöräilyn, joille se olisi kehitys- ja ikätaso huomioonottaen turvallista.
 • Kaikkia oppilaita koskeva pyöräilykielto tekee myös turvallisen, aikuisen seurassa tapahtuvan koulutiehen tutustumisen pyöräillen mahdottomaksi. Koululainen ei voi opetella pyörällä liikenteessä liikkumista tekemällä koulumatkan yhdessä vanhemman tai laajemman naapuruston yhteisen “pyöräilevän koulubussin” kanssa. Samalla myös vanhempien mahdollisuus työmatkapyöräilyyn vaikeutuu.
 • Alakoululaiset kehittyvät eri tahdissa. Koululaisten vanhemmat ovat parhaita asiantuntijoita sekä lapsen koulumatkan riskeistä, että lapsensa kypsyydestä liikkua liikenteessä polkupyörällä. Viranomaisten asettamien kieltojen sijaan vastuuta lapsen koulumatkasta pitää antaa lapsen vanhemmille.
 • Sellaisten kieltojen asettamista, joiden valvominen ei ole mahdollista, tulisi yleisesti välttää. Aamulehden verkkosivujen mukaan (Puheenaihe: Koulujen pyöräohjeita osataan kiertää, 17.5. 2013) Tampereella vastaavat kiellot ovat johtaneet myös siihen, että oppilaat jättävät pyöränsä korttelin päähän koulusta ja kävelevät loppumatkan, näin kiertäen koulun asettamaa kieltoa. Lisäksi on epäselvää, miltä osin koulujen määräykset koulumatkapyöräilystä perustuvat lainsäädäntöön.
 • Peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden Turvallisuus ja liikenne -aihekokonaisuuden keskeisiä sisältöjä ovat liikennesäännöt, muut huomioiva liikennekäyttäytyminen ja liikenneympäristön turvallisuus sekä lähiympäristön vaaranpaikkojen kartoittaminen ja turvallisuuden parantaminen. Opetussuunnitelman perusteissa määritellään tavoitteeksi, että oppilas oppii toimimaan vastuullisesti ja turvallisesti liikenteessä. Parhaiten nämä sisällöt opitaan ja tavoitteet saavutetaan nivomalla liikennekasvatus kunkin oppilaan omaan koulumatkaan.

Kieltojen sijaan tulisi panostaa koulun lähialueiden liikenneturvallisuuteen ja oppilaiden liikennekasvatukseen. Koulujen olisi syytä kartoittaa lähialueen liikenneturvallisuudessa olevat puutteet ja ryhtyä yhdessä rakennusviraston kanssa toimiin niiden korjaamiseksi. Lisäksi koulut voivat esimerkiksi suositella, että ainakin nuorimmat koululaiset eivät pyöräilisi koulumatkaa yksin vaan yhdessä esimerkiksi vanhemman kanssa. Kouluihin tulisi hankkia myös asianmukaiset pyörätelineet ja -katokset.

Näiden seikkojen vuoksi esitämme, että kaupunginhallitus velvoittaa opetusvirastoa, koulujen rehtoreita ja johtokuntia yhdessä rakennusviraston kanssa löytämään koulumatkapyöräilykiellon sijaan keinoja koulujen lähialueiden pyöräilyn ja kävelyn turvallisuuden parantamiseksi.

Lisäksi esitämme, että opetusvirasto laatii kouluille yhtenäiset ohjeet ja suositukset koulumatkapyöräilylle ja kehottaa kouluja sisällyttämään ensimmäisen kouluvuoden opetussuunnitelmiin sellaista käytännönläheistä liikennekasvatusta, että oppilaat saavat valmiudet kulkea koulumatkansa turvallisesti myös pyörällä.

Helsingin vihreä valtuustoryhmä 19.6.2013

6 thoughts on “Valtuustoaloite alakoulujen polkupyöräilykieltojen kumoamiseksi ja koulun lähialueiden liikenneturvallisuuden parantamiseksi

 1. Olen kyllä itse ympärivuotisesti useampaa fillaroinnin ala-lajia harrastaneena ja kilpailleenakin sitä mieltä että pelkkä pyörän hallinta ei ole edelletys sille että pyörän selkään pitäisi päästä koulun alkaen ilman valvontaa.

  Kannatan kyllä lasten liikkumista ja että lapsi saa aikuisen/ isomman sisaren valvonnassa suorittaa pyörämatkat kouluun ja jopa kokeneemmat yksinkin risteykset taluttaen yms. Mutta kun siihen lyödään kaverit kiire ja leikkimieli kaikki se unohtuu ja ajetaan kilpaa tms katsomatta liikennettä.. Isänä tätä olen vierestä seurannut opastanut ja harva alle kouluikäinen kuitenkaan ajaa xc polkuja kuten oma poika jolta nuo asiat unohtuu kun mukaan tulee toisia aikuisia lapsia varsinkin hyvät kaverit ja pikku hömpötystä. On myös lähipiirissä sattunut näitä kolareita muutama.. Ja yksikin on liikaa. Mieluummin annetaan lasten kasvaa rauhassa miksi ne ei ehtisi kävellä kotiin kaverin kanssa tai mennä illala nukkumaan että ehtii ajoissa kouluun. Kun yksi ajaa kaikkia ajaa.

  Onko sinun lapsesi porukan hitain joka ei katso autoa kun yrittää pysyä muiden mukana katsomatta risteykseen tullessaan ja ajatko sinä sen auton lapsen yli. Sillon voi miettiä mihin aikuisten tarpeet luo tämän kiireen. Se super lapsi ehtii vielä vanhempanakin hankkia ajokokemusta kun toivottavasti päässä on jo muutakin kuin kypärä. Kyllä ne kaveritkin oottaa perillä.

  1. Itse kannatan ehdottomasti koulumatkapyöräilyä. Ja perusteluja ovat:

   – koulut on pyritty rakentamaan myös kaupungeissa ”keskelle kylää” -ajatuksella, joten myös kävely-ympäristö ei voi olla kaikilla vain valollisia risteyksiä tai vain hiekkatietä ilman ensimmäistäkään ylitystä. Joten myös kävellessä joskus tyhmyys tai huolimattomuus tiivistyy ja vaaratilanteilta ei voi välttyä, ei myöskään pyöräillessä.

   – koulumatka hiotaan lukuisilla yhdessäpyöräilyillä niin selväksi, että lapsella ei ole epäselvyyttä missään, ei edes liikennevalottoman pyörätien jatkeen kanssa

   – myös koulupäivän jälkeiselle ajalle on tästä hyötyä, kun eihän aikuinen voi jokaisella ajolla olla mukana. Pikkuhiljaa oma kaupunginosa on hallussa ja turvallinen (jos myös päättäjät niin haluavat)

   – Joka tapauksessa viides-kuudesluokkalainen joutuu luopumaan jalkakäytävällä ajosta ja sen jälkeen tämä äidin pikku mussukka pyöräileekin täysillä vastuilla kaupungin hyvin suunnitelluilla pyöräväylillä (puhutaan vaikka Turusta) ja silloin viimeistään holtiton ja typeriä ideoita täynnä oleva ajo pitää loppua. Uskon, että ykkösluokalta jo pyöräilyn aloittanut ei edes aloita moista pelleilyä, pyöräily on osa arkea

   – infran pitää oikeasti kehittää, kun perusteluksi ei enää käy ”eihän tuolla lapset saa pyöräillä” tai ”kuka hullu nyt Hämeentiellä ajaisi”

   – mikäli lapsetkin pystyvät pyöräilemään helposti, niin sen jälkeen on vanhusten vuoro

   – ja kuin vahingossa ollaan saatu hyvä ja helposti ja turvallisesti pyöräiltävä kaupunginosa/kaupunki, niin liikkumisen ohjaus on tapahtunut jo äidin maidossa

   – vasta tulevaisuudessa ymmärretään pyöräilykiellon kumoamisen vaikutus ja kaikki ihmettelevät miksi jotkut maat tai kaupungit yrittävät kieltää pyöräilyn koululaisilta mitä ihmeellisimmin perustein

   Jo nyt joillain ala-asteilla on pyörätelineet täynnä, joten kiellon on pakko olla koulukohtainen. Myös pyörätelineiden puutteella tätä on kielletty, pitäisikö jalkakäytävätkin poistaa, jotta vain autosaattueessa saisi lapsen tuoda?

   ps. omasta taloudesta löytyy syksyllä ensimmäisen ja neljännen luokan aloittavat lapset

 2. Entä jos kiellettäisiin lapsen tuonti kouluun autolla, niin olisi turvallisempaa kun niitä autoja ei liikkuisi niin paljoa koulujen ympärillä?

 3. Loistava aloite!
  Parempi infra ja suurempi lasten määrä tuo turvallisuutta. Ei se lasten ajaminen sinänsä ole vaarallista, mutta aikuisten liian kova vauhti auton ratissa on. Itse poljin aina pienenä kouluun, silloin osittain myös maantien laitaa. Nykyään seuraan noiden pienempien lasten pyöräilyä.
  Erikillä on erittäin hyvä mielipide, se saattaisi olla kaikille turvallisempaa ja viihtyisämpää, jos kerran tätä kieltoa on juuri turvallisuudella perusteltu?

 4. Paluuviite: Otso Kivekäs

Kommentoi