Jyväskylä

30 km/h

tiistai, 25. syyskuuta 2012

Kaupunginhallituksen kokouksessa 17.9.2012 oli käsittelyssä toistamiseen keskustan liikennesuuitelma. Edellisen kerran se palautettiin valmisteluun pyöräilyn puutteellisen käsittelyn takia. Uudelleenvalmistelun jälkeen alkuperäisessä konsulttitoimiston tekemässä suunnitelmassakin esitetty 30 km/h nopeusrajoitus keskustan kehäkatujen sisään oli nostettu nyt mukaan virallisesti hyväksyttävään päätösehdotukseen. Tämän lisäksi mukana oli uusi lupaus pyöräilyn toimenpideohjelmasta.

Mutta yllättäen kaupunginhallituksen muutamat jäsenet eivät olleetkaan enää halukkaita kehittämään elävää ja turvallista kaupunkikeskustaa, vaan vaativat, että 30 km/h aluerajoituksesta tulee luopua ja jäljelle jäi vain lupaus toimenpideohjelmasta.

Nopeusrajoitukset alkuperäisessä keskustan liikennesuunnitelmassa

Rambollin tekemässä alkuperäinen suunnitelma oli pyöräilyn kannalta monin paikoin puutteellinen, mutta liikenteen rauhoittamisen perusperiaate oli siinä kohdallaan. Suurin osa liikenteestä ohjataan keskustan kehäkaduille (Yliopistonkatu – Kalevankatu – Hannikaisenkatu – Vaasankatu). Kehän sisäpuolisista kaduista todetaan suunnitelmassa: ”hitaan liikenteen aluetta, jossa vierailevan autoilijan on sovitettava nopeutensa pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden nopeuteen. Nopeusrajoitus tällä alueella on 20-30 km/h.”

Kuvakaappaus Rambollin tekemästä keskustan liikennesuunnitelmasta. Kehäkatujen nopeurajoitus 40 km/h ja kehän sisäpuolell 20-30 km/h.

Kaupungin hallituksen käsittely

Maanantain 17.9.2012 kaupunginhallituksen kokouksessa liikenteen rauhoittamiseen tähtäävä lauselma vesitettiin ja nopeusrajoituksia koskeva päätösehdotus muotoiltiin uudelleen:

Kaupunginjohtaja Anderssonin ehdotus: Keskustan kehäkatujen sisäpuolella olevalle alueelle asetetaan 30 km/h:ssa aluenopeusrajoitus. Pyöräliikenteen osalta käynnistetään Jyväskylän liikennejärjestelmän aiesopimuksen mukainen kävelyn ja pyöräilyn toimenpideohjelman laatiminen, jonka työn yhteydessä selvitetään pyöräilyverkon kehittämisperiaatteet ja – ohjelma eri intressiryhmien ja osapuolten sekä asiantuntijoiden yhteistyönä laajan vuoropuhelun ja hyväksyttävyyden varmistamiseksi.

Kaupunginjohtaja Andersson muutti ehdotuksensa seuraavansisältöiseksi: Keskustan kehäkatujen sisäpuolella oleville alueille asetetaan 40 km/h aluenopeusrajoitus, jolloin katukohtaiset nopeusrajoitukset vaihtelevat välillä 20–40 km/h. Pyöräliikenteen osalta käynnistetään…

Matalampi nopeusrajoitus on kaikilla mittareilla parempi ratkaisu

40 km/h nopeusrajoitus keskustassa on aivan tappoa sanan kirjaimellisessa merkityksessä. Jalankulkijan tai pyöräilijän kuoleman todennäköisyys törmäyksessä kasvaa merkittävästi 30 km/h ja 70 km/h välillä. Alle 30 km/h nopeuksilla kuolemat ovat erittäin harvinaisia ja yli 70 km/h kuolema lähes varmaa. Esimerkiksi muutos 30 km/h -> 40 km/h nostaa kuoleman riskin alle viidestä prosentista yli 20 prosenttiin.

Liikenneturvallisuuden nimissä 40 km/h rajoitus keskustaan ei siis kannata, mutta ei se oikein kannata muutenkaan. Helsingissä on alennettu lukuisten katujen nopeusrajoituksia 40->30 tai 50->40 ja tutkittu liikenteen sujuvuutta. Matka-aika laski näillä kaduilla vain 1%, kun verrokkikaduilla samalla ajanjaksolla hidastuminen oli 3% (yleisestä liikenteen kasvusta johtuen). Hitaammin ajettaessa autot liikkuvat tiiviimmin, pysähdysten osuus matka-ajasta laskee ja valo-ohjausta on helpompi rytmittää tehokkaaksi. Nopeusrajoitusten alentaminen ei siis lisännyt ruuhkia eikä näin ollen myöskään pakokaasupäästöjä, mutta se aiheutti noin 5 miljoonan euron vuotuiset säästöt onnettomuuskustannuksissa.

Jos Helsinki ei herätä luottamusta, niin myös Lontoossa 20 mailia tunnissa (n. 32 km/h) aluerajoitusten tuominen on vähentänyt liikenneonnettomuuksissa loukkaantumisia 40 %.

Antti Poikola

Aktiivinen pyöräilyn edistäjä. Entinen Jyväskyläläinen ja nykyisin taas Helsinkiläinen paluumuuttaja.

Lisää tältä kirjoittajalta / Kotisivu

Kommentoi