Yleinen

Intiankadun alikulku

maanantai, 2. huhtikuuta 2012

Rakennusvirastolla on nähtävillä luonnos Kustaa Vaasan tien alikulusta Kumpulassa. Viimeinen kommentointipäivä on tänään, mutta tämä tulee vielä erikseen virallisesti nähtäville, joten myöhemminkin jätetyt kommentit vaikuttavat. Alla Hepon kommenttiluonnos, jota saa kommentoida.

Pohjimmiltaan ongelmana nähdäkseni on, että:

 1. Alikulkuja ei ylipäänsä pitäisi rakentaa kaupubkimaiselle alueelle kuin poikkeustapauksessa. Alikulut luovat moottoritiemäistä ja epäviihtyisää ympäristöä, jossa autoilu korostuu kävelyn ja pyöräilyn kustannuksella. Kauempana kaupungista ne sen sijaan ovat perusteltuja.
 2. Alikulut pitää tehdä hyvin. Tämä paikka on alikululle aivan liian ahdas, eikä siihen saa hyvää alikulkua mitenkään.

Tämän voi nähdä myös mahdollisuutena keskusteluun siitä, millaisia alikulkuja ja millaisiin paikkoihin pitäisi tai ei pitäisi rakentaa. Jos jollain on tutkimusviitteitä liittyen alikulkujen turvallisuuteen, viihtyisyyteen tai käyttöön, niitä saa myös mielellään laittaa kommentteihin.

Ehdotetun alikulun paikka. Kyse ei siis ole nyt Kumpulan kampuksesta, vaan risteyksestä Pub Oljenkorren edessä

KOMMENTTEJA KATUSUUNNITELMALUONNOKSESTA: KUSTAA VAASAN TIEN ALIKULKU INTIANKADUN KOHDALLA

Helsingin Polkupyöräilijät ry. kiittää mahdollisuudesta kommentoida Kustaa Vaasan tien suunnitelmaluonnosta (piirrokset 29893_1 ja 29893_2, päivätty 22.3.2012) jo ennen virallista nähtävilläoloaikaa, ja esittää siitä seuraavat kommentit.

Suunniteltu alikulku heikentää selvästi pyöräilyn sujuvuutta ja turvallisuutta verrattuna nykytilanteeseen. Ehdotamme, että sitä ei rakennettaisi.

Ehdotettu alikulku on melko kapea (4,5m kapeimmillaan) ja mutkittelee. Näkemät ovat tunnelissa huonoja, ja kaarresäde itäpään rampissa alittaa selvästi Tielaitoksen kevyen liikenteen suunnitteluohjeessa säädetyn 5-10m minimikaarresäteen. Länsipään nousukulma vaikuttaisi olevan noin 10% ja ylittää siis samaisen ohjeen tyydyttävälle ratkaisulle asettaman maksimipituuskaltevuuden.

Mutkitteleva ja kapea alikulku on pyöräilijälle epäkäytännöllinen ja heikentää sujuvuutta verrattuna valoristeykseen. Mutkittelun takia se on myös selvästi vaarallisempi.

Lisäksi alikulun rampit heikentävät pyöräilyn sujuvuutta ja turvallisuutta Kustaa Vaasan tien suuntaisilla ja kääntyvillä reiteillä.

Kustaa Vaasan tien itäpuolista rinnakkaiskatua (myös nimeltään Kustaa Vaasan tie) kulkee kohtalaisen käytetty pohjois-eteläsuuntainen pyöräilyreitti. Suunnitellun alikulun itäpää katkaisee reitin ja ohjaa hankalaan kiertelyyn, jossa liikennevirrat kohtaavat suoraan alikulun suulla ja viereisen baarin oven edessä. Tämä heikentää selvästi sujuvuutta ja lisää onnettomuusriskiä nykytilanteeseen verrattuna.

Pohjois-eteläsuuntainen reitti kiertää alikulun suulla hankalasti. Erityisesti talon nurkalla ja alikulun suulla on vaaranpaikka. Kohdalla on myös baarin ovi.

Alikulun länsipää muodostaa kapean ja vaarallisen kujan rampin ja eteläpuolisen Intiankatu 20 talon väliin. Kyseinen reitti on melko liikennöity eikä sen turvallisuutta ole syytä heikentää. Muutos heikentää reitin sujuvuutta ja turvallisuutta.

Lisäksi alikulku luo moottoritiemäistä ympäristöä ja heikentää siten kävely-ympäristön viihtyisyyttä kun nykyiset melko mukavat aukiotilat muutetaan luonteeltaan liikennealueeksi. Se tuskin myöskään parantaa jalankulkijoiden turvallisuutta, koska pyöräonnettomuuksien riski kasvaa.

Alikulun länsipäässä muodostuu kapea ja mutkitteleva kuja, jota pyöräilijät ja kävelijät kulkevat sikin sokin. Punaisella merkitty reitti on melko liikennöity, mahdollisesti merkittävämpi pyöräreitti kuin alikulun palvelema suunta.

Alikulun sijasta ehdotamme, että liikenneturvallisuuden parantamiseksi keskitytään laskemaan autojen nopeuksia suojatien kohdalla esimerkiksi keskikorokkeilla tai kavennuksilla.

Myös tien ylittäminen tulisi tehdä nykyistä sujuvammaksi ja viihtyisämmäksi. Nykyinen pyörätien jatke ja suojatie ovat liian kapeita ja lisäksi jalankulkijoiden korkeat reunakivet ohjaavat työntämään lastenvaunut pyörätien jatketta pitkin. Tämä aiheuttaa vaaratilanteita ja hidastaa tien ylittämistä ja tekee alueella liikkumisesta epämiellyttävää. Pyörätien jatketta ja suojatietä tulee leventää huomattavasti nykyisestä ja autojen pysäytysviivat tulee merkitä kauemmas ylityskohdasta, esimerkiksi noin kymmenen metrin päähän.

Nykytilannetta voidaan parantaa myös liikennevaloja koskevilla parannuksilla. Vihreän valon tulee palaa pidempään, jotta erityisesti lapset ja vanhukset ehtivät ylittää tien rauhassa. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden odotusaikoja voidaan lyhentää muuttamalla valojen ohjelmointia, ja tämän lisäksi tulisi kehittää myös uusia ideoita tämäntyyppisiin valoristeyksiin. Painonapit voidaan esimerkiksi sijoittaa kauemmas ylityskohdasta, jolloin vihreän valon voi tilata jo valoja lähestyessä. Tällaisen kauas sijoitetun painonapin tilalla voisi olla myös joustava sauva tms., jota heilauttamalla pyöräilijä voi pysähtymättä tilata vihreän valon.

Valojen yhteyteen sijoitettavat painonapit tulee sijoittaa siten, että nappia painaakseen ei tarvitse mennä vain metrin etäisyydelle vilkkaasta autovirrasta. Valoihin tulisi myös asentaa näyttö, josta näkyy odotusaika sekunteina valojen vaihtumiseen ja punaisia päin ajamista tulisi valvoa esimerkiksi kameravalvonnalla.

Nämä toimet ovat huomattavasti halvempia kuin alikulku, ja parantavat sekä liikenneturvallisuutta että ympäristön miellyttävyyttä ja sujuvuutta – sekä kävelijöile että pyöräilijöille.

Mikäli alikulku päätetään kuitenkin rakentaa, tulisi siihen tehdä seuraavat muutokset:

 • Itäpään ramppi linjataan suoraksi tulemaan ulos Sumatrantien kohdalla tai idempänä.
 • Samalla mahdollistetaan suora pyöräliikenne Kustaa Vaasan tien itäpuolella alikulun yli.
 • Länsipään ramppi siirretään kauemmas eteläpuolisesta talosta siten, että kohtalaisen vilkas pyörä- ja kävelyliikenne rampin ja talon välistä mahdollistuu. Samalla yhteys Kustaa Vaasan tien pyörätieltä etelästä Intiankadulle länteen huomioidaan
 • Suojatietä tulee leventää nyt suunnitellusta ja erottaa lastenvaunuille ja pyörätuoleille tarkoitettu suojatien osuus pyörätien jatkeesta

10 thoughts on “Intiankadun alikulku

 1. Ajatuksesta. En puhu kenenkään mandaatilla, ja voin olla väärässä, mutta 20 vuotta melko lähellä asuneena en ymmärrä, miksi tuohon alikulku halutaan. Uudet talot ovat nousseet muutamia vuosia sitten, jep, mutta supervilkasta kadunylitystä nähdäkseni tuosta ei tapahdu. Vai? Onko kyseessä liikennesuunnittelun todellinen prioriteetti? Eikö rahaa kannattaisi kohdentaa muualle? Ainakin pyöräilyn näkökulmasta tärkeämpiä kohteita riittäisi.

  Toteutuksesta. Jos siihen perustellusti alikulku halutaan, olen samaa mieltä, että kompromissi on huonoin ratkaisu kaikista, ja mutka sekä ahtaus epäilyttävät. Lisäksi, lisäisikö mutka houkutusta ylittää Kustaa Vaasan tie, esim. jos kiireessä tarvitsee juosta bussipysäkille tien vastapuolelta?

 2. Jos Rakennusvirasto haluaa autoille esteettömän liikennevalottoman kulun, niin mitä jos autot ja ratikat menisivät ali ja jalankulkijat/pyöräilijät yli?

  Kaivetaan Kustaa Vaasan tiehen kaarimainen monttu ja sen keskikohdalle maantasainen ylityssilta jalankulkijoille.

  Tämän kuvan tapaan, mutta kuvasta poiketen maan tasalla ei olisi autoja http://img217.imageshack.us/img217/2953/pimprichinchwad20011sh8.jpg
  (parempaa kuvaa en tähän hätään löytänyt)

  Autothan eivät nykyiselläänkään pääse tuossa risteyksessä kääntymään minnekään eli niille ei tuosta haittaa koituisi sen suhteen. Jalankulkijatkin pääsisivät päivänpaisteessa ylittämään tie turvallisesti ilman turhia nousuja. Jalankulkijasillan rakentaminenkin on varmaan halvempaa kuin raskaiden ajoneuvojen ylikulun rakentaminen?

  Tarkoittaako tuo nykyinen suunnitelma sitä, ettei Kustaa Vaasan tie ole alikulun rakentamisen aikana poikki autoliikenteeltä? Silloin tuon esittämäni vaihtoehdon miinuspuoli olisi ainakin, että tie olisi poikki rakennuksen ajan ja kiertoliikenteen järjestäminen olisi hankalaa. Montun kaivaminenkin on varmaan aika kallista?

 3. Itsekään en lämpene tunnelille. Harvion ne kovin viihtysiä ovat esim. ent. Lepakon kulmalla tai Ruskeasuon TB:n vieressä, tai Munkkivuoren ostarin lähellä.

  Kyllä rakentamisperuste on puhtaasti autoilun sujuvoittaminen, kun päinvastoin kaupunkimaisuutta pitäisi saada vietyä pidemmälle.

  Tuollakin on pienoinen Hämeentie ongelma bussien paljoudesta, klo 16-17 niitä kulkee 60 vuoroa/suunta ja kadun poikkileikkauksesta on lohkaistu 6.5-7m raitiovaunukiskoille, mitä ei kulje kuin varikolle. Entä runkolinjauudistus, vähentääkö bussivuoroja? Voisiko bussit siirtyä ratikkakiskolle? ainakin HSL:n omat? Saisiko kaistoja tällä tavoin vähennettyä ja muokattua tuota enemmän kaupunkimaiseksi. Voisiko jalkakäytävän tehdä myös siltä puuttuvalle puolelle? Otson ehdottamat nopeuden pudotus, autokaistojen kavennus, jalankulkijat huomioivat liikennevalot ym ratkaisut ovat ne ensimmäiset, jotka parantavat viihtyisyyttä edullisesti. Silmukalla valot vaihtumaan pyörille, ja napista nopealla syklilla jalankulkijoille… koko ylitys kavelevien ja pyöräilevien ehdoilla. Moottoritien aloitusta on siirrettävä useammalla kilometrillä.

  Jos alikulku on tuolla todellakin perusteltu, niitä pitää jatkossa rakennella myös Hämeentielle ja Manskulle; kalliiksi tulee ja ihmiset pakotetaan maan alle. Ei enää SCAFT-oppeja!

  Joni: Ent. Lepakon alikulkuun ihmiset pakotettiin aitaamalla ylitysmahdollisuus, aitaa ennen kaikki meni yli.

 4. Olisiko Lahdenväylää ajavilta tullut liikaa palautetta Kustaa Vaasan tien suojatievaloista. Jostain syystä ne ovat hienosti asynkronisoituja niin että yleensä niihin kaikkiin joutuu pysähtymään ja erityisesti keskustan suuntaan heti niiden sijainti melko heti motarin päättymisen jälkeen maksimoi ärsytyksen. (Tähänhän on tietysti yksinkertainen ratkaisu, moottoritien alun siirtäminen kauemmas keskustasta…)

 5. Tämä oli jo v. 2007 lautakunnan hyväksymä, silloin hiukan eri tavoin suunniteltu alikulku. Tuli rakentaa v. 2008. Auttaa turvaamaan kevyen liikenteen virtaa Intiankadun molempiin suuntiin, koska >70 000 autoa päivittäin haittaa hiukan Kustaa Vaasan tietä ylitettäessä.

  Autojen määrä lisääntyy ja polkupyörien määrä myös hiukan, koska Arabianrantaan rakennetaan vielä vähän. Hyviä kommentteja silti, tuo mutkittelu ja mistä tunnelin pää tulee ulos, olisi tarkoin harkittava, niin että turvallisuus taataan.

  Paikallislehteen Kumpostiin tulee asiasta juttu http://www.kumpula.info.

 6. Jätimme Hepossa tälläisen lausunnon.

  Miro: voisin soitella tästä. Tuo alikulkuhan on myös liian jyrkkä ja ei täytä esteettömyyden minimimääräyksiä. Se voi olla rollaattorilla tai pyörätuolilla aika vaikea.

  Oikea ratkaisu mielestäni olisi hidastaa ja rajoittaa niitä autoja, jotta ylitys onnistuu. Tai jos niitä ei voi rajoittaa, niin sitten laittaa ne maan alle ja antaa ihmisten kulkea pinnassa.

 7. Alueella paljon liikkuvana huomauttaisin seuraavaa. Olen ehdottomasti sitä mieltä että Lahdentielle johtavan väylän liikenteen on oltava nopeampaa ja sujuvampaa. Hidasteet sekä liikenteen pysäyttävä liikennevalojärjestelmä on sekä ekologisesti että turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen kaikista huonoin vaihtoehto. On kaikkien etu että jalankulku sekä pyöräily saatetaan alikulkutunneli ratkaisulla tien ali. Tällä hetkellä liikenne pysähtyy neljissä liikennevaloissa ennenkuin pääsee sujuvasti etenemään.

Kommentoi