Yleinen

Pyöräliikenteen verkkotason suunnitteluperiaatteet

torstai, 26. toukokuuta 2011

Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa 14/19.5.2011 liikennesuunnittelupäällikkö esitteli Pyöräliikenteen verkkotason suunnitteluperiaatteet -paperin.

Verkkotason suunnittelupriaatteet (s.5): Kuvassa nykytilanne (vas.) ja optimitilanne. Pyöräliikenneverkkoon kuuluu käytännössä jokainen katuosuus ja muu yhteys, jolla pyöräliikennettä esiintyy. Pyöräilyn optimitilannetta ei aina voida toteuttaa käytettävissä olevasta tilasta ja muun liikenteen tarpeista johtuen.

Paperi on pikaisella vilkaisulla oivallinen ja Osmo Soininvaaran sanoin ”Pyöräilyn edistämisessä virasto parantaa kuin sika juoksuaan.”. Toki mieleen tulee 1. miksei näin ole suunniteltu aina 2. vaikuttaako tämä todellisuudessa vai jääkö vain paperille 3. juokseeko toteutus ja ylläpitopuoli yhtä lujaa? Itse peittoan omat skeptiset ajatukseni ja uskon siihen, että pyöräilyprojektin myötä Helsingin pyöräilyolot todella alkavat parantua.

Alla yhteenveto pyöräliikenneverkon yleisistä vaatimuksista (s. 7)

Perusvaatimus Kriteerit ja indikaattorit
Kattavuus Pyöräliikenneverkko ja sen eri hierarkialuokat korreloivat matkatarpeiden kanssa. Edellytyksenä on riittävä verkollinen tiheys ja keskeisten toimintojen linkittyminen verkollisesti. Tavoitteena on, että valtaosa pyöräliikenteen suoritteesta sijoittuu pyöräreiteille.Pyöräliikenneverkko takaa pyöräily-ystävälliset olosuhteet kaikkialla katuverkossa ja mahdollistaa suorat yhteydet kaikkien tarkoituksenmukaisten määränpäiden välillä.
Nopeat yhteydet Pyöräreitit ovat suoria ja sisältävät mahdollisimman vähän viivytyksiä. Edellytyksenä on kiertoreittien, väistämisvelvollisuuksien ja pysähdysten minimointi. Nopea saavutettavuus palvelee pyöräilyn kilpailukykyä ja houkuttelevuutta.
Turvallisuus Verkkosuunnittelussa tavoitellaan yhdenmukaista ja selkeää liikenneympäristöä sekä tunnistettavia katuluokkia, jotka viestivät kadun luonteesta. Tavoitteena on taata paras mahdollinen liikenneturvallisuus koko pyöräliikenneverkolla. Kulkumuotojen erottelulla ehkäistään konflikteja niillä katuosuuksilla, joilla autoliikenteen ja pyöräilyn nopeudet eroavat merkittävästi toisistaan. Autoliikenteen nopeuksia hillitään paikoissa, jossa pyöräliikenne ja autoliikenne risteävät.
Miellyttävyys Lähtökohtana pyöräilijän kannalta epämieluisten katuosuuksien minimointi. Edellytyksenä Pyöräilyn sopeuttaminen muuhun liikenteeseen tai muun liikenteen sopeuttaminen pyöräilyyn kaikkialla katuverkossa. Pyöräreittien tulee standardiltaan vastata reitin asemaa pyöräliikenneverkon hierarkiassa.

Antti Poikola

Aktiivinen pyöräilyn edistäjä. Entinen Jyväskyläläinen ja nykyisin taas Helsinkiläinen paluumuuttaja.

Lisää tältä kirjoittajalta / Kotisivu

One thought on “Pyöräliikenteen verkkotason suunnitteluperiaatteet

  1. Erityisesti ilahduttaa perusvaatimuksissa mainittu väistämisvelvollisuuksien minimointi. Nykyisinhän käytännössä kaikki pyörätiet ovat keskenään tasa-arvoisia, ja risteyksissä on huono näkyvyys. Toivottavasti tuo tarkoittaa sitä, että sivusuunnan pyörätiet merkittäisiin johdonmukaisesti väistämisvelvollisiksi pääpyöräreitteihin nähden.

Kommentoi