Yleinen

Keskipasilan liikennesuunnitelmat

maanantai, 14. kesäkuuta 2010

Pasilan sillan ja Veturitien liikennesuunnitelma on parhaimmillaan nähtävillä 24.6. asti. Siitä on myös keskustelutilaisuus Laiturissa huomenna ti 15.6. klo 17:30.

Tässä omia näkemyksiäni suunnitelmista, saa kommentoida. Tarkoitukseni on antaa palautetta suunnittelijoille sitten kommenttienkin perusteella. Hyvä toki jos muutkin ehtivät palautetta antamaan, hyvät tavat muistaen.

Pasilan silta

Aloitetaan hyvistä osista: Pasilan sillassa on oikeaa otetta ja sen rooli keskeisenä pyöräilyn poikittaisreittinä on ymmärretty. Pyöräkaistat molemmin puolin, ja risteyksiäkin on mietitty ainakin jotenkin. Parantamisen varaakin kyllä on.

Pasilan sillan ja Pasilankadun risteys, eli sillan Länsi-pasilan pää. Siltä lähtee tästä oikealle. Pinkki on pyöräkaistaa.

Länsipään risteyksessä ihmetyttää viritys, jolla pohjoisesta päin sillalle polkeva pyöräilijä odottaa ensin Esterinportin valoissa, ja sitten koukkaa pienelle lisäkkeelle odottelemaan heti perään Pasilankadun ylitystä. Eikö yksinkertainen pyörätasku Pasilankadulla ratkaisisi tilannetta paljon paremmin? Pyörätaskun tarvitsee myös sillalta tulijoille, että vasemmalle kääntyminen onnistuu sujuvasti ja turvallisesti.

Pasilankadun länsipuolella menee myös nykyään kaksisuuntainen pyörätie, kun suunnitelmassa siinä kohti on yksisuuntainen pyöräkaista. Mikäli koko katua ei olla muuttamassa pyöräkaistoille, ei yksittäistä 20m pätkää kannata muuttaa, vaan pysyttäytyä toistaiseksi pyörätiellä. Pyöräkaista myös loppuu toisessa päässään suoraan istutukseen, mikä näyttää vähän oudolta. Myös etelästä Pasilankatua poljetaan autojen seassa, koska 2-suuntainen pyörätie on muutettu 1-suuntaiseksi pyöräkaistaksi.

Pasilan sillan pyöräkaistaa voisi harkita jatkettavan maalattuna myös Esterinportin puolelle, vaikka liikennemäärä ei moista edellytäkkään, koska tuosta kulkee yksi tulevista pääpyöräväylistä, ja jatkuvuus olisi siksi selkeyden kannalta hyväksi.

Pasilan sillan itäpää: Pasilan aseman edus ja Ratapihantien risteys. Pinkki on pyöräkaistaa, violetti pyörätietä ja vaaleanruskea kevyen liikenteen väylää. Keltainen, johon Ratapihantien pyörätie päättyy on jalkakäytävää.

Pasilan aseman edessä pyöräkaista nousee pyörätieksi bussipysäkin taakse, missä saa varmasti ajaa hiljaa ja varoa jalankulkijoita. Toisaalta Bussipysäkin kiertäminen ajoradalla Mechelininkadun suunnitelmien tapaan olisi tässä myös ongelmallista, koska busseja menee todella suuria määriä. Tämä saattaa siis olla paras ratkaisu. Pyörätieosuuden länsipäästä saisi turvallisemman liittämällä sen ajoradan kylkeen jo aiemmin niin, että asemalta tulevat autoilijat huomaavat pyöräilijät paremmin.

Ratapihantien risteyksessä pyöräkaistat jatkuvat kauniisti risteyksen yli, mutta kääntymiset Ratapihantien varren pyörätieltä ja -tielle on unohdettu. Itse asiassa kyseinen pyörätie katkeaa suunitelmassa hiukan ennen risteystä jalkakäytävään! Risteys kaipaisi pyörätaskuja ainakin Pasilan sillalle ja ehkä muuallekin, riippuen miten Ratapihantien pyöräilyratkaisut on tarkoitus tehdä jatkossa.

Kaiken kaikkiaan sillan liikennesuunnitelma on pienin korjauksin ihan hyvä.

Veturitie

Veturitien liikennesuunnitelma onkin sitten siltaan verrattuna aivan eri maailmasta. Huomatkaa, että tämä uusi veturitie menee eri paikassa kuin nykyinen, lähempänä Itä-pasilaa vanhan ala-ratapihan kohdalla. Ainoa viittaus pyöräilyyn on ”jalankulku ja pyöräily” -merkintä, jota on laiteltu vapaalla kädellä ajoratojen ympärille ja vähän muuallekin. Myöskään pyörätien jatkeita ei ole erikseen merkitty, vaan suunnitelma on tehty ikäänkuin kaikkialla käytettäisiin vain yhdistettyjä kevyen liikenteen väyliä ja tieliikennelaista poistumassa olevia merkitsemättömiä pyörätien jatkeita.

Pyöräilyn kannalta liikenensuunnittelu on siis yksinkertaisesti jätetty täysin tekemättä. Aivan kuin liikenne tarkoittaisi pelkkää autoliikennettä, ja pyöräreittien miettiminen olisi istutusten puulajeihin verrattava katusuunnitelmaan kuuluva detalji. Tälläistä en toivoisi Helsingissä enää nykyään näkeväni.

Veturitien vartta tulee tässä kohti kulkemaan yksi Helsingin pyöräilyn pääväylistä Rantaradalta kohti keskustaa (nykyään se kulkee vaarallisesti Pasilan aseman alikulkua. Tästä syystä reitti Ilmalan aseman suunnalta Pääradan itäpuolelle ja siitä keskustaan on syytä miettiä erityisen huolella. Risteyksiin tehdyt siltaratkaisut antavatkin viitettä, että asiaa on ehkä mietitty, mutta kun liikennesuunnitelmasta puuttuu liikennesuunnittelu, on vaikea sanoa onko asia oikeasti tajuttu.

Itse veturitielle pyöräkaistat saattaisivat olla parempi ratkaisu, riippuen nopeusrajoituksista ja liikennemääristä, joita ei suunnitelmassa kerrota. Ainakin teollisuuskadun liikenneympyrän kohdalla pyörätiet olisi syytä laskea ajoradan tasoon vaarallisen kiertävän pyörätien sijasta. Siinä kohti liikennemäärät eivät voi olla valtavia, kun autojen päävirta alittaa ympyrän. Ylipäänsä Veturitietä soisi suunniteltavan enemmän kaupunkialueella kulkevan kadun tapaan, eikä kuin moottoritietä.

Jos pyöräkaistoihin päädytään, rantaradan pääväylä on kuitenkin syytä pitää niistä erillään niin, etteivät sitä pohjoiseen ajavat  joudu ylittelemään Veturitietä. Myös siirtymäreitit Rantaradan suunnasta Tiedeväylälle (Kumpulaan tai Meilahteen päin Pasilan sillan yli) ja Kalasataman suuntaan on myös syytä meittiä. Nykyisessä suunnitelmassa rajaukset katkaisevat alueen niin, että ei voi sanoa hoidettaisiinko ne kunnolla vai ei.

Eli parannettavaa suunnitelmassa olisi:

  • Veturitien suunnitelman osalta pyöräilyn liikennesuunnittelu pitää tehdä ja myös näkyä piirroksissa
  • Erityisesti Rantaradan väylä ja sen yhteydet muille pääväylille pitää miettiä huolella, mikä edellyttää suunnittelualueen laajentamista eteläpäässä, että yhteydet pääradan väylälle (molempiin suuntiin!) ja Teollisuuskadun sekä Aleksis kiven kadun suuntiin saadaan suunniteltua.
  • Veturitielle olisi syytä harkita pyöräkaistoja. Ainakin teollisuuskadun liikenneympyrässä nykyinen ratkaisu on vaarallinen eikä vastaa nykyisiä pyöräteiden suunnitteluperiaatteita.
  • Pasilan silta kaipaa muutamia pieniä parannuksia, erityisesti kääntymisen huomioimista ristreyksissä ja yhteensovittamista Pasilankadun ja Ratapihantien nykyisiin tai tuleviin pyöräväyliin.

2 thoughts on “Keskipasilan liikennesuunnitelmat

  1. Hyviä kommentteja noihin suunnitelmiin! Hienoa nähdä että joku ajaa pyöräilijöiden asiaa!

  2. Kommenttina tähän, että juttelin Liikennesuunnittelijan kanssa ratkaisuista pitkällisesti puhelimessa. Sillan osalta hän olikin jo keksinyt oleellisesti kaikki ehdotukseni itsekin sitten tuon piirroksen tekemisen, eli se vaikuttaa aika hyvältä. Pasilankadulle on kuulema luultavasti tulossa pyöräkaistat koko pituudelta.

    Veturitein osalta kuulema suunnitelma on aika alustava, kun kaavakin on vielä auki, ja tämä suunnitelma on tehty lähinnä kaavoituksen tueksi. Ja siksi kuulema ei kannata vielä suunnitella kovin tarkasti pyöräreittejä. Jostain syystä autoväylät kannatti kuitenkin suunnitella kaistatason tarkkuuteen jo nyt. Monet ongelmista tässä eivät sinänsä liity tähän suunnitelmaan, vaan siihen, osataanko pyöräilyn tarpeet ottaa ylipäänsä huomioon kokonaisvaltaisesti Keski-Pasilan suunnittelussa. Ehkä oikea ratkaisu olisi tehdä erillinen Pasilan pyöräilyn liikennesuunnitelma, jossa hahmotellaan pääpyöräväylät ja niiden väliset linkit Pasilassa. Se antaisi yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle paljon paremmat eväät.

    niin ja tuosta Radanvarren väylästä on tarkoitus tehdä yhdistetty väylä, kuten se on pohjoisempanakin. Mutta se, mikä toimii keskellä metsää missä ei juurikaan ole kävelijöitä, ei enää pelitä kun toisella puolella on Suomen toseksi vilkkain rautatieasema ja toisella puolella vilkas bussipysäkki + iso työpaikkaalue. varsinkin aseman vieressä oleva bussipysäkki (vaihtopysäkki juniin) on todella riskaapelissa paikassa, johon tullaan etelästä sillalta alamäkeä lujaa pyörällä.

Kommentoi