Helsinki

HS mielipide 20.9.

tiistai, 23. syyskuuta 2008

Pyöräilijät rohkeammin autokaistoille
Julkaistu: 20.9.2008

Raili Raita-Ruponen kyseli (HS 16. 9.), mistä pyöräonnettomuudet johtuvat.
Pyöräonnettomuudet johtuvat pääasiassa autoilijoiden piittaamattomuudesta niin liikennesääntöjä kuin pyöräilijöitäkin kohtaan ja siitä, ettei väistämissääntöjä tunneta.

Tilastoiduista henkilövahinkoja aiheuttaneista onnettomuuksista 70 prosenttia sattui risteyksissä ja 60 prosenttia pyörätien ja autotien risteyksessä. Helsingissä noin 1 600 ihmistä vuodessa käyttää terveydenhuoltopalveluja pyöräonnettomuuksien vuoksi. Kuolemaan johtavista onnettomuuksista 80 prosenttia tapahtui autoilijan ja pyöräilijän välillä. 19 prosenttia kuolemaan johtavista onnettomuuksista sattuu pyöräsuojatiellä. Pyöräilijä on se, joka kuolee.

Nykyiseen liikennekulttuuriin kuuluu, että heikompi väistää autoa oman turvallisuutensa vuoksi. Liikennesääntöjä ja -järjestystä on uudistettu autoilijoiden eduksi selittäen muutoksen tarvetta pyöräilijöiden turvallisuudella. Seurauksena autoilijat ovat yhä piittaamattomampia pyöräilijöitä kohtaan.

Yleisin vaaratilanne syntyy siitä, ettei autoilija väistä pyöräilijää kääntyessään oikealle. Liikennesääntöjen mukaan autoilija on kääntyessään aina väistämisvelvollinen. Tilastojen mukaan yksi pahimmista pyöräonnettomuuspaikoista Helsingissä on Nordenskiöldinkadun ja Urheilukadun risteys. Miksi poliisit eivät valvo vaarallisiksi todetuissa risteyksissä? Pyöräilijöiden keilaamisen on loputtava. Turvallisuutta on parannettava liikennevalvontaa lisäämällä ja nopeusrajoituksia laskemalla. Voisiko oikeanpuoleisia kaistoja merkitä pyörän kuvilla? Etenkin busseilla on tapana ajaa hyvin läheltä ikään kuin osoittaen, että pyöräilijä on väärässä paikassa.

Vaikka asiaan liittyy hurjia riskejä, pyöräilijöiden tulisi ajaa rohkeammin autokaistoilla. Tutkimuksissa on nimittäin todettu, että yksittäisen pyöräilijän törmäysriski auton kanssa pienenee jopa puoleen pyöräilijämäärän kasvaessa voimakkaasti. Autoilijat osaavat tällöin ottaa pyöräilijät paremmin huomioon.
Pyöräilijän unelma ei ole kaupunki täynnä pyöräteitä, vaan kaupunki, jossa on turvallista ja miellyttävää ajaa pyörällä, vaikka siellä ei olisi ainuttakaan pyörätietä.

RIIKKA HENTTONEN
Helsingin Vihreiden pyöräilytyöryhmän jäsen
Helsinki

Kommentoi